Les obres del canal obert de Les Basses modifiquen el trànsit a la redona de la CV- 50

Este matí l’alcalde, Diego Gómez, acompanyat de la regidora de Seguretat i Projectes Urbanístics, Sara Garés, i del regidor d’Agricultura i Medi Ambient, Pep Carreres, han visitat les obres del canal interceptor per a la millora del drenatge urbà en la zona de Les Basses.

El motiu de la visita ha estat que hui, la redona de la CV-50 s’ha modificat per tal que les obres puguen desenvolupar-se segons està planificat al projecte i, al mateix temps, afecte el menys possible al trànsit de la carretera, habilitant el pas dels vehicles per dos vies alternatives paral·leles a la redona.

Gómez, ha manifestat la seua satisfacció per la marxa d’esta obra tan necessària per a Alzira alhora que es tracta d’una reivindicació històrica del barri de les Basses.

Els representants municipals, que han estat informats de la situació pels tècnics de l’obra, han pogut comprovar que el canvi a la redona s’ha produït amb normalitat. Els tècnics també han informat que el termini d’execució de les obres s’ha modificat a causa de canvis que s’han hagut d’introduir al projecte una vegada iniciades les obres, estant prevista la finalització per a principi de l’any 2019.

Les obres

L’objectiu de les presents obres és dur a terme les actuacions tècnicament i econòmicament més adients per a millorar els problemas que a hores d’ara plantegen les escorrenties superficials, que en èpoques de pluja es produeixen a la zona de les Basses, com a conseqüència de la insuficient capacitat d’evacuació de la xarxa de pluvials existent.
La dimensió del canal s’ha fet tenint en compte les futures aportacions dels barrancs del Respirall, Fosc, García María i de l’Arena, quan el projecte es desenvolupe completament.

Deixa el teu comentari