obri el termini de sol·licitud de les ajudes municipals per a la promoció i consolidació d’activitats econòmiques

El termini de sol·licitud serà del 24 de setembre al 13 d’octubre

Des de demà, i fins el 13 d’octubre, es podran presentar sol·licituds per a la nova convocatòria d’ajudes impulsades per la Regidoria d’Emprenedoria i Innovació Econòmica, a la qual es destinen més de 2,6 milions d’euros, per impulsar l’emprenedoria i la contractació indefinida, amb una línia específica per a la contractació de joves.

Hui s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Província (BOP) esta convocatòria, que s’emmarca, segons ha explicat la regidora d’Emprenedoria i Innovació Econòmica, Pilar Bernabé, “en les accions desenvolupades per promoure la reactivació econòmica de València, que és una prioritat del govern local”.

Les noves subvencions pretenen fer costat als emprenedors en els inicis de la seua activitat, així com afavorir la contractació indefinida a temps complet de persones majors de 30 anys, i també té una línia d’ajudes específica per a la contractació de joves.

Així, la regidora Pilar Bernabé ha explicat que esta nova convocatòria de subvencions per a la promoció d’activitats econòmiques al terme municipal de València inclou tres tipus d’ajudes i que les persones beneficiàries rebran entre 5.000 i 7.000 euros.

Una d’estes subvencions, denominada ‘Emprén’ i amb un pressupost de 870.910 euros, està destinada a donar suport en els inicis de l’activitat a persones que hagen mamprés recentment a València. Una altra d’estes ajudes, ‘Emplea’, amb el mateix muntant econòmic, s’ha convocat per afavorir la contractació indefinida a temps complet de persones majors de 30 anys al terme municipal. La tercera prestació, ‘Emplea Jove’, també amb 870.910 euros, incentivarà la contractació indefinida a temps complet de joves de fins a 30 anys inclosos, també en el cap i casal. L’import global destinat a esta convocatòria d’ajudes ascendix a 2.612.730 euros, i en cas d’esgotar-se el crèdit destinat a un dels programes, podrà destinar-se el crèdit sobrant a atendre sol·licituds de la resta si el seu crèdit no fora suficient per atendre les sol·licituds presentades.

Pilar Bernabé ha assegurat que “les empreses i persones emprenedores constituïxen un dels principals motors per dinamitzar l’economia valenciana, atés la seua capacitat de generar ocupació, i d’ací la importància de la continuar fent costat a este sector des de les instàncies públiques en un any marcat per la greu crisi econòmica sense precedents que ens està afectant”.

Pel que respecta a les noves ajudes ha explicat que, entre altres requisits, és necessari que les persones o entitats que hagen començat la seua activitat empresarial s’hagen donat d’alta en el règim especial de treballadors autònoms entre l’1 de gener de 2021 i la data de presentació de la sol·licitud de subvenció. Així mateix, el local de desenvolupament de l’activitat ha d’estar al terme municipal de València. En cas de no disposar de local de desenvolupament de l’activitat, el domicili fiscal ha d’estar al terme municipal de València.

Així mateix, ha indicat es concedirà una quantia fixa de 5.000 euros a les sol·licituds que complisquen els requisits en esta convocatòria, amb un possible increment de 1.000 euros més quan la persona que la seua alta en el RETA (Règim de la Seguretat Social per a Treballadors Autònoms) o en el cas que la persona contractada pertanga a un col·lectiu especialment vulnerable (dones, joves o persones que puguen acreditar un grau de diversitat funcional d’almenys un 33%), que està especificat en les bases de cada ajuda”.


Els tres programes de subvencions són compatibles amb qualsevol altra ajuda atorgada per l’Ajuntament o per una altra institució.

Comenta la notícia