Onze estudiants d’Alfafar reben el Premi al Rendiment Acadèmic

Dels 11 estudiants, 7 pertanyen a educació secundària i 4 a educació primària
L’alumnat premiat ha obtingut una nota mitjana de 10 en el seu expedienten els centres del municipi de María Inmaculada, Vamar, Guia i 25 d’Abril

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport ha concedit els Premis extraordinaris al rendiment acadèmic, corresponents al curs 2019/2020, a un total d’11 estudiants d’Alfafar la nota mitjana dels quals és de 10. En total s’ha premiat a 4 estudiants d’Educació primària i a 7 estudiants d’Educació Secundària.
L’Ajuntament d’Alfafar té previst realitzar el lliurament d’aquests reconeixements es realitzarà posteriorment des de l’Ajuntament d’Alfafar, quan les condicions ho permeten, i se’ls farà lliurament d’un diploma acreditatiu.
Este guardó també es farà constar en l’historial i en l’expedient acadèmics d’aquests alumnes i alumnes mitjançant una diligència, que haurà d’emplenar el centre docent en què haja finalitzat l’etapa.
Una vegada revisades les sol·licituds presentades per tots els centres docents del municipi d’Alfafar i ordenades aquestes de major a menor nota mitjana de l’alumnat, va resoldre concedir aquesta distinció a 11 alumnes i alumnes que cursen estudis en centres educatius d’Alfafar.

Deixa el teu comentari