Paiporta aprova la iniciativa de Compromís per la creació de l’Agència Estatal de Salut Pública a territori valencià

El plenari de l’Ajuntament de Paiporta ha aprovat a l’última sessió de novembre la moció elaborada pel grup municipal de Compromís per a instar al Govern d’Espanya a què accelere els tràmits per a l’aprovació de la llei de creació del Centre Estatal de Salut Pública i dote al centre amb els recursos necessaris per a ser un centre d’excel·lència.

La proposta, que va comptar amb el suport del PSPV compromet al Consistori a instar a les Corts Valencianes i al Consell de la Generalitat perquè reclamen que la ubicació del Centre Estatal de Salut Pública siga en una ciutat del territori valencià.

La llei general de Salut Pública 33/2011 de 4 d’octubre, preveu la creació d’un Centre Estatal de Salut Pública adscrit al Ministeri de Sanitat, amb la comesa d’assessorament tècnic en matèria de salut pública i avaluació d’intervencions en salut pública en l’àmbit de l’Administració General de l’Estat. Així com treballs d’assessorament tècnic i científic i avaluació d’intervencions de salut pública en l’àmbit d’altres Administracions.

Rafael Gadea, regidor de Benestar Social, Sanitat i Salut Pública a Paiporta assenyala com la pandèmia de la Covid-19 “ha posat al descobert, entre altres, les mancances en matèria de salut pública del nostre país, però també ens ha permet albirar la magnitud i complexitat dels reptes als quals s’enfronta la salut de la població, alguns d’ells imminents”.

L’esmentat centre, encara que adscrit al Ministeri de Sanitat hauria de ser un organisme autònom o agència amb l’autonomia funcional necessària per a la preparació i coordinació de la resposta davant situacions d’emergència sanitària, però també les competències d’anàlisi i estudi, d’avaluació de polítiques i intervencions públiques, d’assessorament tècnic i proposta de mesures a les autoritats sanitàries.

Aquest organisme, segons explica Gadea, “hauria d’estar dotat amb personal d’alta capacitació científica i tècnica i ser un centre d’excel·lència que reunisca les competències fins ara disperses de: vigilància en salut pública, avaluació de riscos i anàlisis de la situació en salut de la població espanyola, la preparació del sistema sanitari davant amenaces per a la salut pública, principalment de caràcter epidemiològic, i la coordinació de les respostes”. El Centre s’encarregaria també del seguiment i avaluació de l’Estratègia de Salut Pública i d’altres estratègies, plans i programes amb impacte en la salut de la població.

Comenta la notícia