Paiporta facilita llicències d’obres per a eliminar barreres arquitectòniques a finques i cases particulars

Bonificarà un 95% la taxa de totes les obres de millora d’accessibilitat. 

Paiporta ampliarà la bonificació del 95% en les taxes per llicències de tot tipus d’obres, sempre que estiguen destinades a millorar l’accessibilitat i eliminar barreres arquitectòniques en les finques i vivendes particulars. 

Així es va acordar, a proposta de la Regidoria d’Hisenda i per unanimitat, en l’últim ple ordinari. Gràcies a aquesta modificació, s’afavoreix l’execució d’obres com, per exemple, la instal·lació d’ascensors on no n’hi ha, la construcció de rampes, i tot tipus d’adaptacions que afavorisquen la mobilitat del veïnat de més edat o amb problemes de diversitat funcional. Fins ara, les comunitats de veïnes i veïns interessades a bonificar-se el 95% de la taxa per realitzar obres havien d’acreditar que algun dels veïns o veïnes que vivien a la finca o la vivenda tenien problemes de mobilitat. 

D’aquesta manera, es creava una barrera perquè les persones amb mobilitat reduïda pogueren acudir a cases de familiars on no havien pogut accedir a aquesta bonificació. Des de la Regidoria d’Hisenda s’espera que aquesta ampliació de la bonificació afavorisca les actuacions de millora d’accessibilitat i les possibilitats de mobilitat de les persones amb dificultats físiques.

D’altra banda, en l’últim ple també es varen modificar els textos de quatre ordenances més de diferents àmbits per a eliminar expressions discriminatòries com ‘discapacitats’ o ‘minusvàlids’, i canviar-los per altres més inclusius i integradors com ‘persones amb diversitat funcional’ o ‘amb mobilitat reduïda’.

La proposta de la Regidoria d’Hisenda, que també va comptar amb la unanimitat del ple, no modifica en cap cas les bonificacions que obtenen les persones que es troben en aquesta situació, segons va informar el regidor d’Urbanisme, Pep Val, en la defensa de la moció.

Deixa el teu comentari