A partir del mes de juny de 2018, els veïns i veïnes de la urbanització El Racó tindran aigua potable de qualitat

Dijous 19 d’abril de 2018. La Regidoria de Gestió Urbanística, juntament amb l’empresa concessionària Aguas de Valencia, ha començat les obres de connexió de la xarxa existent en la urbanització El Racó, als dipòsits municipals, per tal que a partir del mes de juny el veïnat tinga aigua potable de qualitat.

Les obres en qüestió consistixen en una primera desconnexió de la xarxa existent, a la urbanització El Respirall, mitjançant la instal•lació de dos vàlvules de tall i, posteriorment, realitzar la connexió de la xarxa de la urbanització El Racó als dipòsits municipals amb la canalització d’una canonada de polietilé de DN 160 mm i de 320 m/l de longitud.

Al mateix temps, s’instal•larà un grup de pressió que garantisca el subministrament d’aigua potable als usuaris de la urbanització, amb la pressió necessària, per la qual cosa es portarà a terme la canalització de la línia elèctrica de baixa tensió per alimentar el bombeig del grup de subministrament elèctric.

Fernando Pascual, regidor de Gestió Urbanística, assegura que “a partir del mes de juny, tots els veïns i veïnes de la urbanització El Racó obtindran aigua de qualitat en les seues cases. Amb les obres pertinents de connexió a la xarxa de clavegueram, tots els usuaris tindran aigua potable a les seues aixetes, aigua que a hores d’ara és la més saludable de la història a la ciutat d’Alzira. Este és un pas més cap a la millora i comoditat del veïnat”.

Deixa el teu comentari