PP d’Alzira: Esmenes pressupostos municipals

El PP proposa reduir despeses supèrflues per a augmentar les partides destinades a comerços, autònoms i empreses

Proposem reduir partides destinades a “memòria històrica” o “concerts 9 d´octubre”

Segons els mitjans de comunicació la crisi sanitària millora, però l’econòmica empitjora.

Per això el Partit Popular ha proposat una sèrie d’esmenes per al pressupost per al 2021 reduint despeses supèrflues, i incrementant les ajudes als sectors productius de la ciutat.

Proposem, entre altres, que els hostalers estiguen exempts d’abonar la TAXA DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA PER TAULES I CADIRES, per a compensar les pèrdues a les quals s’han vist abocats per les mesures restrictives imposades pel govern.

Les nostres esmenes incrementarien les partides d’AJUDES PER A REACTIVACION DE LA ECONOMIA, que permetrien que els comerços locals, tan castigats per la crisi, no es vagen abocats al tancament.
També hem apostat per la creació d’ocupació, dotant ajudes per a LLOGUER EMPRENEDORS, animant a aquells que tenen molt a oferir a l’economia creant ocupacions; així com als empresaris creant un FONS D’AJUDA PER LA CONTRATACION DE PERSONAL DE LA LOCALITAT.

Amb les nostres esmenes s’aconseguiria un pressupost preparat per a afrontar l’eixida d’una crisi econòmica molt forta i poc encoratjadora, davant la qual l’Ajuntament ha de fer tot el que siga a les seues mans perquè les conseqüències a Alzira puguen ser pal·liades pels qui generen llocs de treball i riquesa, els autònoms i empresaris.

L’any 2021, econòmicament parlant, no s’estima massa encoratjador, però des del PP volem acostar el muscle, com fem des de l’inici de la pandèmia, a través d’aquestes esmenes al pressupost.

Deixa el teu comentari