Primer Ple Telemàtic de l’Ajuntament de l’Alcúdia

Atesa la necessitat urgent d’aprovar l’adjudicació d’un préstec a curt termini per import de 1.410.000euros, l’expedient de contractació del qual va ser aprovat en el Ple extraordinari i urgent celebrat el dia 25 demarç de 2020, este segon plenari extraordinari i urgent ja ha pogut ser convocat de manera telemàtica.

La raó és que entre una i altra convocatòria, s’ha publicat elReial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, que modifica, a través de la seua Disposició FinalSegona, l’article 46 de la Llei 7/1985 per permetre a les Entitats locals, durant el present Estat d’Alarma, celebrar les sessions dels seus òrgans col·legiats i adoptar acords de manera telemàtica a travésd’audioconferències, videoconferències o altres sistemes anàlegs, que garantisquen la seguretat tecnològica,la participació política i la validesa del debat i votació, sempre que els membres de la Corporació romanguenen territori espanyol i quede acreditada la seua identitat.

Amparant-se en eixe Decret Llei, l’alcalde de l’Alcúdia va convocar el ple per a ahir dimarts 7 d’abril, a les 17.30 de la vesprada, per mitjans electrònics, amb dos únics punts enl’ordre del dia: 

Ratificació de la urgència i la inclusió del punt de l’ordre del dia

Aprovació de l’adjudicació d’una operació de préstec a curt termini per import de 1.410.000 €

Ambdós punts van ser aprovats per unanimitat dels 15 regidors presents telemàticament al plenari.

Comenta la notícia