Els Programes Formatius de Qualificació Bàsica, per al curs 2018/19, comencen a rodar l’11 de juliol amb la presentació de sol·licituds

Impartits des de CEMEF SLU, l’empresa pública de l’Ajuntament de Burjassot, els Programes Formatius de Qualificació Bàsica, constitueixen una oferta formativa adaptada a les necessitats específiques de l’alumnat que ha abandonat l’ensenyament reglat sense haver aconseguit els objectius previstos en l’ESO.

Dirigits a joves entre 16 i 21 anys, que no hagen obtingut el títol de Graduat en AÇÒ, els programes van a iniciar la seua campanya d’admissió d’alumnes del curs 2018/19, el pròxim 11 de juliol. Concretament, el termini per a l’admissió de les sol·licituds serà del citat dia, 11 de juliol, fins al dia 16 del mateix mes. Un dia abans de l’inici de la presentació de sol·licituds, el 10 de juliol, es publicarà el llistat de vacants.

Les persones interessades a formar part d’alguna de les quatre especialitats que es van a impartir, Operacions de Lampisteria i Calefacció-climatització domèstica, Operacions Bàsiques de Cuina, Operacions de Fabricació Mecànica i Arranjaments i Adaptacions de peces i articles en tèxtil i pell, hauran de dirigir-se a les instal·lacions de CEMEF, en el carrer Verge Desemparats, 26 per a lliurar les seues sol·licituds.

La publicació de les llistes provisionals d’admesos serà el 18 de juliol i la presentació de reclamacions, davant l’adreça del centre, del 18 al 20 de juliol. Les llistes definitives es donaran a conèixer el 23 de juliol i la presentació d’al·legacions, si es creu convenient, serà el 25 de juliol. Les matrícules hauran de formalitzar-se, en el cas de l’alumnat admès en el procés ordinari, del 24 al 27 de juliol.

La formalització de les matrícules de places vacants serà del 3 al 5 de setembre i les inscripcions, tal com han assenyalat des de CEMEF, es podran presentar fins al 30 de setembre, inclusivament.

Els cursos començaran segons el calendari escolar, del 20 de setembre d’enguany al 18 de juny del 2019.

L’objectiu d’aquests cursos és el d’afavorir la inserció laboral i la reincorporació educativa de l’alumnat, reduint les seues dificultats d’accés a un lloc de treball, a través de l’aprenentatge d’un ofici i de l’adquisició d’actituds i hàbits laborals.

• Publicació de vacants el 10 de juliol.

• Presentació de sol·licituds d’admissió: de l’11 al 16 de juliol.

• Comprovació de duplicitats el 17 de juliol.

• Publicació de les llistes provisionals d’admesos: 18 de juliol.

• Presentació de reclamacions davant l’adreça del centre: del 18 al 20 de juliol.

• Publicació en els centres de les llistes definitives de l’alumnat admès: el 23 de juliol.

• Presentació d’al·legacions el 25 de juliol.

• Termini de formalització de matrícula per a l’alumnat admès en el procés ordinari: 24 al 27 de juliol.

• Termini de formalització de matrícula de plaça vacants del 3 al 5 de setembre.

Es poden presentar inscripcions fins al 30 de setembre de 2018, inclusivament.

Període lectiu segons calendari escolar, del 20 de setembre de 2018 al 18 de juny de 2019.

Les persones interessades hauran de dirigir-se a les instal·lacions de CEMEF situat en carrer Verge Desemparats, 26 de Burjassot.

Deixa el teu comentari