Prop de 2.000 programes impulsats per entitats de caràcter social es beneficien de les subvencions autonòmiques de l’IRPF

Igualtat resol la concessió d’aquestes subvencions a 278 entitats destinades a programes i obres de caràcter social

Enguany els programes han estat centrats en atendre les necessitats de la crisi social i econòmica produïda per la COVID-19

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha resolt subvencionar un total de 1.394 programes i obres de caràcter social impulsats per 278 entitats, amb càrrec al tram autonòmic de l’assignació tributària del 0,7% de l’impost sobre la renda per a les persones físiques (IRPF) en la Comunitat Valenciana.

La directora general d’Acció Comunitària i Barris Inclusius, María José *Cortell, ha explicat que la finalitat de les subvencions que Igualtat convoca és finançar els programes de “interés general” per a atendre finalitats de caràcter social “destinats a cobrir les necessitats específiques d’assistència social dirigides a l’atenció de les persones en situació de pobresa i exclusió social o en situacions d’especial vulnerabilitat”.

En aquest sentit, ha indicat que, enguany, molts d’aquests programes han estat especialment destinats a atendre les necessitats de la crisi social i econòmica produïda per la crisi sanitària de la *COVID-19

María José *Cortell ha recordat que aquestes subvencions van dirigides “a les entitats del tercer sector col·laboradores amb les administracions públiques i a les entitats no governamentals que estiguen legalment constituïdes, sense finalitats de lucre i que tinguen seu, oficina, delegació permanent o domicili social en la Comunitat Valenciana”.

La directora general ha explicat que l’Estat va destinar a la Comunitat una assignació inicial de 18.135.309 euros, a la qual més tard va afegir una quantitat addicional de 3.211.063 euros, sumant un total de 21.346.372 euros, “la qual cosa ens ha permés incrementar un 23% el nombre de programes subvencionats respecte al passat any, passant dels 1.132 projectes finançats en 2019 als 1.394 finançats en 2020”.

17 eixos de treball

En total, s’han finançat actuacions recollides en 15 eixos amb un import de 17.821.372 euros i amb altres 3.524.999 euros es financen els dos eixos de despeses per a equipament i obres.

Així, l’eix de treball relatiu a infància i adolescència compta amb un import assignat d’1.100.379 euros, el de joves amb 798.465 euros, el d’igualtat de gènere i promoció dels drets de les dones amb 1.000.376 euros, l’eix de famílies amb 350.600 i el de persones majors 1.827.042 euros.

Per a l’eix d’actuacions amb persones amb diversitat funcional, l’import assignat és de 2.670.388 euros, per al de persones amb drogodependència 465.602, el de persones amb VIH-Sida 456.731 euros i per a l’eix de poble gitano 795.370 euros.

L’eix que contempla programes dirigits a l’emergència social té assignat un import de 1,33 milions d’euros, mentre que el d’inclusió social compta amb una assignació de 3 milions.

L’eix de treball amb persones sense llar compta amb una partida de 1,5 milions d’euros i el de persones migrants 1,7 milions, mentre que l’eix de treball d’igualtat de tracte, no discriminació i prevenció de delictes d’odi compta amb 205.597 euros i el de voluntariat 490.603 euros.

Quant als dos eixos restants, s’han destinat 920.426 euros per a equipament i 2.604.572 per a obres.

Criteris de repartiment

La directora general d’Acció Comunitària i Barris Inclusius ha assenyalat que els criteris del repartiment dels fons estan consensuats amb les entitats del tercer sector perquè siguen “objectius, amb una distribució justa i que responguen a les necessitats reals”.

Així, per a l’adjudicació de les subvencions s’han tingut en compte criteris de valoració de les entitats, com la seua implantació i aplicació territorial, persones associades i afiliades, especialització, qualitat en la gestió, fons propis, subvencions rebudes i finançament privat, recursos humans, participació social i voluntariat.

També s’han valorat les clàusules socials sobre contractació específica de col·lectius més vulnerables i l’existència de plans per a la igualtat efectiva de dones i homes.

D’altra banda, s’ha tingut en compte l’avaluació de les necessitats socials, la seua incidència en la lluita contra la pobresa i l’exclusió social, els col·lectius als qui van dirigits, contingut, qualitat, pressupost, àmbit d’aplicació i experiència en la gestió de programes socials, entre altres.

Deixa el teu comentari