PROP DE TU 2019/01/08

2019/01/08 - Entrevista Alejandro Sanz. Fisioterapeuta,osteopata ( Part 1)
2019/01/08 - Reportatge," Taller de Gènero ", Albalat ( Part 2)
2019/01/08 - Entrevista Marti Asensi. Artista plàstic i gestor cultural (Part 3)
2019/01/08 - Entrevista Toni Llopis .Amics del Coet (Part 4)
2019/01/08 - Entrevista Isabel Martí. Alcaldessa Paiporta (Part 5)
2019/01/08 - Entrevista Vicent Cucarella i Eduardo Escartí (Part 6)