“Prop de tu”, una iniciativa social per combatre el Covid19 a Picassent

L’Ajuntament de Picassent dissenya este projecte dirigit a la ciutadania i coordinat pels Serveis Socials Municipals i l’àrea de Cultura per atendre les persones que ara més ho necessiten

Estar al costat de les persones. Amb este objectiu naix “Prop de tu”, una estructura de treball dissenyada pel consistori i composada per més 25 treballadores i treballadors municipals que atenen ja les necessitats de la ciutadania durant l’estat d’alarma i el confinament derivat pel Covid19. L’equip de treball, coordinat pels Serveis socials municipals i l’àrea de Cultura, segueix un pla de treball que posa una especial atenció a les famílies i col·lectius més vulnerables del municipi. 

D’esta manera, “Prop de tu” respon socialment mitjançant propostes transversals, de millora i acompanyament i para especial atenció a les necessitats logístiques i de treball que puguen sorgir també des d’altres àrees i serveis municipals”, segons manifesten els dos edils encarregats del projecte, Carles Silla i Jaume Sobrevela.

Per posar un exemple, tal i com manifesta, Silla, regidor de Benestar Social, “A hores d’ara, l’equip de treball està realitzant el repartiment del material escolar corresponent al tercer trimestre als domicilis de l’alumnat que cursa l’etapa d’infantil i primer cicle de primària dels centres escolars del municipi”. 

Per la seua part, Jaume Sobrevela, regidor de Cultura, defineix esta iniciativa com “Un denominador comú que atén totes aquelles qüestions socials que puguen anar sorgint durant esta situació. Volem estar al costat de les persones, ara més que mai.”

“Prop de tu”, està dissenyat per ser l’acompanyament de la població en este confinament. Per això, des del moment en el qual es va declarar l’estat d’alarma, des de l’equip de govern no han cessat les propostes i les iniciatives per afrontar totes aquelles qüestions laborals, econòmiques i socials, que afecten les persones. 

Comenta la notícia