Proven un nou fàrmac que elimina les cèl·lules senescentes i redueix la toxicitat en el tractament del càncer

Investigadors de la Universitat Politècnica de València, el CIBER-BBN, el Centre d’Investigació Príncep Felip i la Universitat de Cambridge confirmen el potencial terapèutic de la utilització del nou fàrmac conjugat Nav-Gal en combinació amb quimioteràpia

Nav-Gal permet eliminar les cèl·lules senescentes tumorigéniques de manera selectiva sense atacar a les cèl·lules sanes i redueix la toxicitat sobre les plaquetes

L’acumulació de cèl·lules senescentes exerceix un paper important en la patogénesis del càncer i altres malalties. No obstant això, els fàrmacs senolítics (dirigits a l’eliminació de les cèl·lules senescentes) presenten importants toxicitats que limiten els seus avantatges terapèutics.

Ara, una nova investigació internacional en la qual han participat investigadors pertanyents la Universitat Politècnica de València (UPV), el CIBER-BBN i el Centre d’Investigació Príncep Felip, en col·laboració amb la Universitat de Cambridge, acaba de provar l’eficàcia d’un nou fàrmac conjugat, Nav-Gal, que permet eliminar les cèl·lules senescentes de manera selectiva minimitzant l’efecte en cèl·lules sanes i que redueix la toxicitat d’aquesta teràpia. L’ús d’aquest fàrmac en combinació amb quimioteràpia podria confirmar-se com una estratègia prometedora en el tractament del càncer. Els prometedors resultats d’aquesta investigació s’han publicat en la revista Aging Cell.

Cèl·lules senescentes, la diana

La senescència és una resposta al mal i l’estrés en la cèl·lula que es caracteritza per la detenció del cicle cel·lular. En envellir, la cèl·lula deixa de dividir-se de manera permanent, prevenint la propagació de cèl·lules danyades o disfuncionals. Però, amb el temps, grans quantitats de cèl·lules senescentes s’acumulen en els teixits, contribuint a l’aparició i progressió de múltiples patologies com la diabetis, les malalties cardiovasculars, la fibrosi pulmonar, trastorns neurològics o càncer, entre altres. A més, en el cas del càncer, moltes quimioteràpies promouen la senescència cel·lular, i aquesta acumulació de cèl·lules senescentes a causa dels tractaments s’ha relacionat amb un impuls de la tumorigénesis, associant-se a metàstasi i la reaparició del tumor en diferents tipus de carcinomes. Per això, la cerca de nous fàrmacs que permeten eliminar les cèl·lules senescentes induïdes pels tractaments oncològics és una qüestió clau per a garantir la total erradicació del tumor i previndre la reaparició.

En aquest camí, els medicaments senolítics (compostos que maten les cèl·lules senescentes per diferents mecanismes) són una alternativa terapèutica prometedora en oncologia i per al tractament d’altres malalties relacionades amb l’acumulació de cèl·lules *senescentes. No obstant això, els *senolíticos presenten fins ara una baixa especificitat, en danyar també cèl·lules sanes, i importants toxicitats, la qual cosa redueix els seus avantatges terapèutics.

Disminuir la toxicitat i evitar “danys col·laterals”

En aquest nou estudi, publicat en Aging Cell, els investigadors pertanyents al CIBER-BBN, la Universitat Politècnica de València (UPV) i el Centre d’Investigació Príncep Felip, en col·laboració amb investigadors del CRUK de la Universitat de Cambridge, van treballar en el disseny d’un senolític de segona generació més específic i menys tòxic. Per a això es van centrar en Navitoclax, un fàrmac validat en models preclínics que va mostrar una alta capacitat de destrucció de les cèl·lules senescentes, modificant-ho amb una galactosa acetilada.

El nou compost, anomenat Nav-Gal, va donar com a resultat un fàrmac amb activitat senolítica selectiva d’ampli abast, que indueix la mort de les cèl·lules senescentes al mateix temps que preserva l’activitat de les cèl·lules sanes.

“En definitiva, proposem la conjugació galactosa amb certs fàrmacs com una metodologia versàtil per a desenvolupar profármacs de segona generació amb alta activitat senolítica i toxicitat reduïda”, explica Ramón Martínez Máñez, membre de l’Institut de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològica (IDM) de la Universitat Politècnica de València i director científic del CIBER-BBN i un dels coordinadors de l’estudi.

Els investigadors van provar aquest fàrmac en combinació amb quimioteràpia (cisplatí) en cèl·lules humanes de càncer de pulmó, provant que el tractament amb cisplatí i Nav-Gal va donar com a resultat l’eliminació de cèl·lules senescentes de càncer de pulmó i va reduir significativament el creixement tumoral.

“Aquest estudi proporciona evidència de la potencial aplicació clínica de combinar quimioteràpies inductores de senescència amb senoterapies en càncer”, comenta Daniel Muñoz Espín del CRUK Early Detection Programme de la Universitat de Cambridge.

A més, el compost Nav-Gal va reduir la toxicitat sobre les plaquetes i la trombocitopenia (reducció de la circulació de plaquetes en el torrent sanguini) causades pel seu fàrmac predecessor, el Navitoclax.

Comenta la notícia