Publicat el llistat definitiu de persones beneficiàries de les ajudes per a material escolar infantil a Paiporta

La regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Godella ha publicat el llistat definitiu de les persones beneficiàries per a les ajudes per a material escolar infantil del curs 2018-19.

A diferència d’altres cursos escolars, estes persones hauran de presentar per Registre d’Entrada de l’Ajuntament la factura acreditativa de la despesa, per un import mínim de 60€. El termini per a la presentació de factures estarà obert fins el proper dimecres 12 de desembre.

Abans de presentar l’original i còpia de la factura (amb el document acreditatiu del pagament, o que en la factura figure clarament ‘pagat’), hauran de passar pel departament d’Intervenció (Sra. Vicenta Arnau) per diligenciar-les. La falta de justificació en el termini indicat suposarà la pèrdua de l’ajuda.

Recordem que l’horari de Registre d’Entrada és de dilluns i dijous de 8:30 a 17:30 h, i dimarts, dimecres i divendres de 9:00 a 14:00 h.

Deixa el teu comentari