Quart de Poblet destina 26.000 euros a la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats socials

El tràmit haurà de realitzar-se a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de l’1 de juny al 15 de juliol

L’Ajuntament de Quart de Poblet ha posat en marxa la convocatòria per a la concessió de subvencions a entitats socials sense ànim de lucre a la qual ha destinat un pressupost total de 26.000 euros. Així, les entitats que estiguen desenvolupant projectes d’intervenció social en el municipi durant l’any 2020 podran presentar les seues sol·licituds per a beneficiar-se d’aquesta ajuda entre l’1 de juny i el 15 de juliol a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, https://quartdepoblet.sedipualba.es.

A través d’aquesta línia de subvencions, el Consistori potencia la realització de projectes que principalment estan dirigits a persones amb discapacitat, així com a iniciatives que promouen la inserció sociolaboral de persones en situació d’exclusió social. El suport a cuidadors, els respirs familiars, programes d’oci inclusiu o activitats de dansa i música adaptada, són algunes de les iniciatives que s’han vist beneficiades en edicions anteriors.

El foment de l’associacionisme sempre ha sigut un senyal d’identitat de la política municipal de Quart de Poblet, i les entitats locals desenvolupen un paper imprescindible en la vida social del municipi, alçant-se com a escoles de democràcia participativa, transmisors de valors i transformadors de la societat. El Consistori manté estrets llaços de cooperació amb el seu teixit associatiu, recolzant en tot moment la gran labor que realitzen, especialment en l’actual situació que es viu a causa de la crisi sanitària. Per això, la convocatòria d’aquesta línia de subvencions és una bona notícia per al conjunt d’entitats socials del municipi.

 Les entitats que opten a la subvenció  hauran d’estar legalitzades i inscrites en els registres corresponents; a més de tindre el seu domicili social a Quart de Poblet o desenvolupar la seua activitat, principalment, en el municipi. Cada entitat podrà presentar un màxim de quatre projectes i serà necessari que presenten la instància de sol·licitud amb signatura electrònica de la persona representant de l’entitat.

També hauran d’aportar una fitxa individualitzada per cadascuna de les activitats, amb el programa detallat i el pressupost, el certificat que acredite acord de l’òrgan de Govern pel qual es decideix la formulació de la sol·licitud i la declaració responsable de trobar-se al corrent en les obligacions tributàries i amb la seguretat social.

Tant les bases de la convocatòria, com la instància de sol·licitud, poden consultar-se i descarregar-se en la pàgina web de l’Ajuntament

Comenta la notícia