Remodelada la vorera esquerra del final del carrer Pere Esplugues d’Alzira

 La millora i condicionament de les voreres del nucli urbà s’ha vist intensificada des de la legislatura que arrancà en el 2015. Al treball realitzat per anteriors equips de govern cal sumar el que es desenvolupa en la passada legislatura i el que portem de l’actual, la qual cosa permet que Alzira dispose d’unes voreres adaptades a les necessitats del segle XXI.

«Actualment es mira molt el tema de la mobilitat, una qüestió que fa dècades no era un assumpte prioritari, per això treballem per aconseguir que totes les voreres de la ciutat estiguen adaptades a la normativa. Som conscients que queda encara tasca que dur endavant, però es van condicionant aquelles voreres que presenten un major deteriorament o per tractar-se de voreres amb gran pas de vianants», ha declarat Fernando Pascual, regidor de Serveis Urbans.    

En concret, la vorera esquerra del carrer Pere Esplugues, entre els encreuaments dels carrers Francesc Bono i Esperança, són objecte d’una remodelació integral, ja que es tracta d’un tram de vorera que data de 1969, per la qual cosa després de 51 anys era necessari condicionar-la i reparar els desperfectes que presentava pel pas del temps.

El regidor ha explicat que «des de Serveis Urbans se seguirà endavant en l’adequació de tots aquells trams de vorera on siga necessària una actuació per tal de garantir la seguretat dels vianants, atendre les demandes veïnals i dotar-les de les rampes d’accessibilitat en aquells punts del nucli urbà on encara no es compta amb este element».

Deixa el teu comentari