Resultat de les eleccions convocades del Molt Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira

La Junta de Govern del Molt Il·lustre Col·legi d’Advocats d’Alzira va convocar eleccions el dia 03 de Novembre de 2020 per als càrrecs de Diputat 1r, Diputat 3r I Tresorer, eleccions previstes per al 18 de Desembre de 2020, finalitzat el termini de presentació de les candidatures per a aquestes eleccions de renovació parcial de càrrecs de Junta de Govern, i havent-se presentat solament una candidatura en termini i forma es proclamen candidats Electes per als següents càrrecs a :

Dª Mª GRISSELA FELGUERA CASTILLO com a Diputada 1r
Sr. EVARISTO SOLER LLACER com a Diputat 3r
Sr. CARLES ARANDA MATA com a Tresorer

Deixa el teu comentari