S’alça parcialment la restricció de cremes agrícoles a partir de dimarts 21 d’abril a Alzira

La Regidoria d’Agricultura, Medi Ambient i Transició Ecològica informa que degut al decret de l’Estat d’Alarma es modifica el període de cremes agrícoles d’acord amb la resolució de 10 d’abril de 2020, del director General de Prevenció d’Incendis Forestals.

L’agricultura és una activitat essencial per a garantir el proveïment alimentari de la població i per al seu correcte desenvolupament és necessària l’eliminació de restes agrícoles mitjançant la utilització del foc. Tenint en compte que el nivell de risc d’incendis s’ha vist reduït gràcies a les condicions meteorològiques dels últims dies, es considera convenient alçar parcialment la suspensió del 21 d’abril al 31 de maig, ambdós inclosos. D’esta manera es podrà autoritzar la crema de marges de cultiu o de restes agrícoles, així com la crema de canyars, canyissars o matolls lligada a alguna mena d’aprofitament ramader, cinegètic o de qualsevol altre tipus, en els terrenys agrícoles confrontants amb sòl forestal o amb una proximitat menor a 500 metres d’aquells.

Les cremes agrícoles s’hauran de relitzar baix les següents condicions extraordinàries:

  • Cal demanar autorització a la seu electrònica de l’Ajuntament d’Alzira amb la firma digital.
  • Només podran realitzar-se cremes de dilluns a divendres, ambdós inclosos. Els dissabtes, diumenges i festius, no estarà permés realitzar cremes
  • Només es podran realitzar estes cremes quan el nivell de pre emergència per risc d’incendis forestals siga 1. La informació del nivell de preemergència davant el risc d’incendis forestals es troba disponible en la pàgina web http://www.112cv.gva.es/ 
  • Mantindre l’horari d’estes cremes entre quan comence a fer-se de dia i les 13.30 hores, moment en el qual la crema haurà d’estar totalment extingida.

Comenta la notícia