Sanitat registra 476 casos d’infecció per VIH en en un any

La conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública ha registrat un total de 476 nous casos d’infecció per VIH a la Comunitat Valenciana en 2017 , dels quals 382 són autòctons i 69 importats (persones estrangeres amb un temps de residència en el nostre país inferior a tres mesos). Aquestes dades han sigut facilitats amb motiu de la celebració del Dia Mundial enfront del VIH que se celebra l’1 de desembre.

El 83,2% d’aquests nous diagnòstics corresponen a homes, sent les taxes per a homes i dones de 13,0 i 2,5 per 100.000 habitants, respectivament.

La taxa global d’infecció per VIH per als casos autòctons és de 7,7 casos per 100.000 habitants. Per províncies, els nous diagnòstics de VIH a Castelló han registrat una taxa de 4,6 per 100.000 habitants, a Alacant la taxa és de 7,3 per 100.000 habitants i a València de 8,7 per 100.000.

Per grups d’edat, les taxes més altes es registren entre els 20 i els 39 anys i les més elevada correspon al grup d’entre 25 i 29 anys, tant per a homes com per a dones, amb un valor de 23,5 casos per 100.000 habitants.

El 76,4% dels nous diagnòstics de l’any 2017 té el seu origen en la transmissió sexual, sent la més freqüent en homes que tenen sexe amb homes (HSH), que suposa un 55,2%, seguida de la transmissió heterosexual (21,2%), persones que s’injecten drogues (PID), que va ser del 5,0% i de la resta (16%) no es té informació sobre el mecanisme de transmissió. Si considerem solament els casos amb mecanisme de transmissió conegut, la proporció de casos de transmissió sexual s’eleva al 91%.

Casos de Sida

El 6,5% dels nous diagnòstics de VIH són casos que en el moment del diagnòstic compleixen algun criteri de casos de Sida o fase avançada de la infecció per VIH, caracteritzada per l’aparició de greus malalties oportunistes de caràcter infecciós o tumoral. El 88% dels casos són homes i la mitjana d’edat és de 47,8 anys. El 26% dels casos de Sida correspon a persones nascudes en l’estranger.

Prevenir la transmissió i reduir el retard en el diagnòstic

La consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, Ana Barceló, ha destacat que “les activitats de prevenció són el pilar fonamental de la resposta a la infecció per VIH. Hem de posar especial èmfasi tanta en la prevenció de la transmissió com en la reducció del retard en el diagnòstic”.

Qualsevol persona pot accedir a les proves per al diagnòstic de VIH. No obstant açò, almenys un 44,8% dels nous casos en els quals s’ha diagnosticat VIH en 2017 a la Comunitat Valenciana ha presentat xifres indicatives d’un diagnòstic tardà (xifres de limfòcits CD4 inferiors a 350), quan ja existeix una deterioració important del sistema immunitari. Aquesta deterioració és major quan el recompte baixa dels 200 CD4 (25,9% del total de nous diagnòstics).

Segons la titular de Sanitat, “els professionals sanitaris i la població general han de ser conscients de la importància d’indicar o sol·licitar una prova diagnòstica quan es realitzen pràctiques de risc, donada la importància d’un diagnòstic precoç”.

El diagnòstic precoç és clau en l’objectiu de Onusida per a 2020, ja que la instauració de la teràpia antirretrovírica primerenca condiciona el pronòstic individual en fer més lent la deterioració del sistema immunitari. A més, el tractament precoç contribueix a la prevenció en disminuir la càrrega viral de la persona que viu amb el VIH, reduint-se la probabilitat de transmissió a altres persones.

A més, Ana Barceló ha assenyalat que, des de la Conselleria de Sanitat, s’ha engegat una campanya de prevenció dirigida especialment als grups considerats de risc amb la finalitat d’evitar nous casos d’infeccions per VIH”. El lema de la campanya és ‘Coneixem el problema. Posem-li condó’.

La campanya consisteix en l’enviament de missatges preventius a través de xarxes socials, i col·locació de cartells i pancartes en aquells llocs que s’han considerat més adequats perquè el contingut i conscienciació sobre aquesta problemàtica cale principalment en la població de risc.

Així mateix, es realitzaran jornades de detecció de VIH a través de proves ràpides per part del personal dels Centres d’Informació i Prevenció del VIH/Sida i ITS (CIPS), centres que també distribuiran preservatius i informació. Finalment, es realitzaran xarrades i tallers de sensibilització enfront del VIH en diferents localitats i campus universitaris

Activitats preventives: CIPS i PEUS

La Conselleria de Sanitat disposa des de fa més de 30 anys de tres Centres d’Informació i Prevenció del VIH/Sida i ITS (CIPS) enquadrats en els centres de Salut Pública d’Alacant, Castelló i València, que realitzen tant activitats preventives comunitàries com a atenció assistencial individual, en coordinació amb Atenció Primària i Especialitzada.

Aquests centres proporcionen informació, educació sanitària, formació, diagnòstic, control de la infecció, reducció de riscos, recerca, així com derivació a altres serveis i suport a les persones afectades i el seu entorn familiar o afectiu. L’accés a aquests centres és confidencial i gratuït.

L’activitat realitzada per aquests tres centres en 2017 ha sigut d’un total de 3.543 primeres visites i 4.915 visites successives. S’ha atès a un total de 20.307 persones, 3.188 consultes telefòniques i s’han realitzat 6.796 proves VIH. D’aquesta manera, els CIPS arrepleguen el 36% dels nous diagnòstics de VIH realitzats a la Comunitat Valenciana.

Així mateix, els hospitals de la Comunitat Valenciana van realitzar un total de 265.887 proves diagnòstiques i de seguiment de VIH. I si excluímos la càrrega viral ascendeixen a 234.645.

Per la seua banda, el Programa d’Intervenció en Educació Sexual, realitzat en col·laboració amb la Conselleria de Educació, Investigació, Cultura i Esport, ha estat centrat des de l’any 2009 en estudiants de 14 i 15 anys (3º ESO) i en el curs 2007-2018 es va ampliar a estudiants de 2º i 3ª (13 a 15 anys) amb programes específics en centres docents públics i privats/concentrats, a través de tallers de dues hores de durada impartits amb metodologia participativa.

La formació dels monitors (personal d’infermeria i treball social) que duen a terme els tallers es realitza per professionals de sexologia dels Centres de Salut Sexual i Reproductiva ien els centres docents es realitza amb la col·laboració de psicopedagogos o docents.

En el curs escolar 2017-2018 el PEUS s’ha realitzat en un total de 721 centres docents (2ª ESO) amb una cobertura en centres públics del 73,1% i del 28,3% en centres privats. Per la seua banda, el programa per als alumnes de 3ª ESO s’ha realitzat en 718 centres, amb una cobertura en centres públics 78,1% i un 28,5% en centres privats.

Altres actuacions

Així mateix, Sanitat ha convocat subvencions destinades a promoure ‘Projectes de promoció de la salut sexual i prevenció de l’estigma social associat al VIH i altres ITS’, per un valor de 85.000 euros. També s’han concedit ajudes a entitats que van presentar projectes que treballen en l’àmbit del VIH per un valor de 337.119 euros.

Finalment, l’any 2017 el nombre de pacients que van rebre tractament antirretroviral en els hospitals de la Comunitat Valenciana va ser de 12.430. Els tractaments antirretrovirales tenen la capacitat de frenar l’evolució cap a la sida de les persones amb VIH.

El cost farmacèutic que han suposat aquests tractaments ha ascendit a un total de 83.571.195 euros. Aquesta labor assistencial i de reforç a l’adherència al tractament es realitza fonamentalment en els Serveis de Medicina Interna i Unitats de Malalties Infeccioses i els Serveis de Farmàcia i Unitats d’Atenció Farmacèutica a Pacients Externs.

Deixa el teu comentari