SanitatSolsUna renova a la seua Junta i amplia el seu objecte a la defensa de l’excel·lència i la qualitat en Sanitat, independentment del model de gestió

L’associació tria com a president a Carlos Rodrigo, doctor en Medicina, exdirector assistencial del Departament de Manises, qui ha aprofitat la presa de possessió de la nova consellera de Sanitat, Ana Barceló, per a demanar-li que “faça valdre aqueix tarannà negociador i obert que tothom destaca d’ella, així com la seua capacitat de treball, per a solucionar els problemes que el seu pre- decesora va generar, com el conflicte amb les concessions sanitàries, les llistes d’espera o els retards en les infraestructures

València, 11 de juny de 2018.– L’Assemblea general de SanitatSolsUna ha triat una nova Junta Directiva, que estarà presidida per Carlos Rodrigo, doctor en Medicina per la Universitat de València i exdirector assistencial del departament de Salut de Manises, i a més ha acordat ampliar el seu objecte social a “la defensa de l’excel·lència i la qualitat en Sanitat, independent- ment del model de gestió”. “Després de la reversió de l’Hospital de la Ribera, SanitatSolsUna havia de fer un pas al capdavant i mirar més enllà, amb la finalitat de pos- tularse com la plataforma de referència que defensa als professionals i als pacients i que aposta per models de qualitat i. excel·lència en l’àmbit soci-sanitari, siga el que siga el model de gestió triat”, ha assegurat el seu nou president.

Especialista en Medicina Interna, Endocrinologia, Nutrició i Gestió Sanita- ria, Carlos Rodrigo ha desenvolupat la seua carrera professional entre València i Dt.- nises, fonamentalment en l’àrea de l’Atenció Primària. Rodrigo ha dónes- tacado que, després de la fi de la col·laboració públic-privada en el departament de salut de la Ribera, “SanitatSolsUna segueix pensant que és un model idó- neo per a oferir una major qualitat assistencial a un cost menor per als ciu- dadanos”. I per açò, entre les finalitats de l’associació també s’ha apuntat “posar en valor el model de col·laboració públic-privat com a exemple de la prestació d’un servei de qualitat per als pacients i d’estalvi per a les administracions públiques, sense perjudici de la defensa de la qualitat en la Sani- doneu pública amb gestió directa i en la Sanitat privada”. “Una opció no tiene que descartar a les altres, que poden i deuen conviure en el sistema sani- tario valencià i espanyol”, ha afegit.

En aquesta nova fase, a més, SanitatSolsUna vol “constituir-se en fòrum de debat i anàlisi de propostes innovadores en Sanitat, fomentant la apli- cación de fórmules que milloren la gestió dels serveis sanitaris, amb la fi última de millorar l’atenció soci-sanitària de la població i la forma- ción dels professionals” així com “fer públic i denunciar dolentes prácti- cas en la gestió sanitària que perjudiquen l’assistència sanitària de qualitat i/ o afecten al treball que realitzen els seus professionals”, tal com figura en els seus nous Estatuts.

Sobre la nova consellera
Carlos Rodrigo ha aprofitat la presa de possessió el divendres de la nova consellera de Sanitat, Ana Barceló, per a demanar-li que “faça valdre aqueix tarannà negociador i obert que tothom destaca d’ella, així com el seu capaci- doneu de treball, per a solucionar els problemes que es va generar en l’etapa davant- rior, com el conflicte amb les concessions sanitàries, les llistes d’espera o els retards en infraestructures tan necessàries per a la bona atenció sanitària dels valencians”.
“La seua defensa de la Sanitat pública és un principi que compartim, perquè el model de les concessions és Sanitat pública 100%”, ha assegurat Rodrigo, qui ha destacat que “per a SanitatSolsUna, l’important és que els ciuda- dóna’ns tinguen la possibilitat de triar lliurement, i que qualsevol de les op- ciones que la Sanitat valenciana brinda els garantisquen la màxima qualitat i excel·lència en l’atenció, la qual cosa sens dubte es tradueix en bons resultats de salut i temps d’espera curts”.

Deixa el teu comentari