Segons el PP d’Alzira, el Bipartit tergiversa en el seu benefici actuacions del govern anterior

L’acord d’esta confiscació de l’aval es va aprovar per unanimitat

En l’últim dimecres de mes es va celebrar el Ple Ordinari de l’Ajuntament corresponent a febrer, entre els punts de l’ordre de dia, estava en concret el punt 7é, tractava sobre el compliment de la sentència 126/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 4 de València interposat per l’empresa adjudicatària en el seu moment del Programa d’Actuació Integrada de “La Garrofera” contra l’acord plenari del 126 de novembre de 2014 celebrat per l’Ajuntament d’Alzira; per descomptat el Grup Popular va votar a favor ja que les sentències judicials sempre han de complir-se. Una vegada realitzada la votació, en el nostre torn de paraula vam procedir a realitzar l’explicació del sentit del vot de la següent manera:
La sentència obliga a l’Ajuntament d’Alzira a la devolució de l’aval que va haver d’ingressar l’empresa Quatre Carreres, S.L., en adquirir la seua condició d’urbanitzador, segons establia en aquells dies la Llei Reguladora de l’Activitat Urbanística Valenciana.
En sessió plenària de 29 d’octubre de 2014, es va tractar la resolució del contracte de l’adjudicació del PAI sector residencial La Garrofera en el qual es va prendre l’acord per unanimitat de totes les forces polítiques deixar sense efecte l’adjudicació de la condició d’agent urbanitzador, així com confiscar la fiança. Volem ressaltar que va ser acord aprovat per unanimitat fins i tot pels grups de PSOE i Compromís que hui formal el govern municipal.
Previ a l’execució de la devolució de la fiança se li va concedir un termini d’audiència de 15 dies hàbils a l’empresa perquè poguera presentar les al·legacions oportunes, i segons resa en l’informe jurídic “una vegada transcorregut el termini d’audiència sense que hagen presentat cap al·legació ha de procedir-se a la liquidació, així com a l’execució de la garantia provisional”. De nou en sessió plenària de 26 de novembre de 2014, se sotmet a votació en el ple i s’acorda per unanimitat liquidar el contracte amb la urbanitzadora, així com requerir a l’avalista el pagament dels 860.000€ que s’havia confiscat provisionalment.
Una vegada depositats els 860.000€ es va fer inversió d’eixa quantitat intentant retornar a la ciutadania este benefici econòmic. No s’invertia en grans projectes però si en millores concretes com a dinamització del comerç, ajudes a l’associació empresarial, campanya de conscienciació de recollida d’excrements de gossos, asfaltat de vies urbanes i camins rurals, ajudes a Càritas i Cruz roja, adquisició de vehicle segona mà per a departament, mobiliari per al local de les Bases, millores a la biblioteca, creació de 3 aules per a la Societat Musical, pantalles per al Gran Teatre, mobiliari urbà per a cartelleria, ambici, vestuaris halterofília, millores en poliesportius, pista de cros, quadre elèctric Venècia, tractament legionel·la etc.

Ara, sembla ser que es critiquen les inversions que va executar el Partit Popular, perquè expliquen vostés, senyors del govern, quin és el seu parer de totes les grans infraestructures i instal·lacions realitzades i que hui gaudeix la ciutat d’Alzira.
Des del Partit Popular, volem aclarir que no és de rebut quan s’intenta tergiversar les paraules per part del bipartit local, buscant titulars com a herències del PP, o que culpabilitzem als tècnics municipals. No és així, des del primer moment sempre ens basem en els informes tècnics i jurídics que ens fan arribar els tècnics municipals. En el moment que es va recuperar l’aval, aprovat per unanimitat de totes les forces polítiques, el primer que es va dir en la sessió plenària va ser l’agraïment als tècnics municipals i especialment a dos d’ells i no ens desdiem d’aquelles paraules, continuem pensant que els tècnics van fer molt bé el seu treball i des del Partit Popular, que en aquell moment ostentava el govern local, invertim els diners en la ciutadania que era a qui se li havia de retornar.
D’altra banda, segons va declarar la regidora d’Urbanisme, Sra. Garés esta sentència afectava greument el romanent econòmic del qual disposa el govern municipal “gràcies a la seua bona gestió”.
Hauríem de recordar-li al bipartit que este estalvi no s’ha produït en l’època del seu mandat, sinó que això ve de la famosa “Llei Montoro” que obligava als Ajuntaments a no poder gastar-se tots els diners recaptats. Ara, en plena època de crisi s’ha alçat el sostre de despesa, que era l’instrument de control i equilibri de les finances públiques que va permetre l’existència d’aquest romanent.

PP Alzira

Deixa el teu comentari