S’obri la convocatòria de les ajudes municipals a València, per al programa de reforma i lloguer de vivenda buida

El Butlletí Oficial de la Província de València (BOPV) publica hui la convocatòria d’ajudes municipals del Pla Reviure, dedicat a la reforma i lloguer de les vivendes buides de la ciutat per a la seua eixida al mercat a un preu assequible. Els peticionaris disposaran d’un mes a partir de demà per presentar les seues sol·licituds. 

L’objectiu del Pla Reviure és donar un ús social a les vivendes deshabitades facilitant l’accés a un habitatge digne a les persones amb dificultats per  accedir al mercat immobiliari. Cada propietari beneficiari del Pla Reviure rebrà 20.000 euros per a la reforma de la vivenda i un màxim de 60.000 euros independentment dels habitatges que incorpore al projecte. Enguany, i com a novetat, es concedirà una subvenció de 25.000 euros per a les rehabilitacions que doten a la vivenda d’accessibilitat i la convertisquen en una vivenda adaptada. A canvi d’esta subvenció, els propietaris han de tindre l’habitatge un mínim de quatre anys dins del programa municipal i el preu del lloguer no pot superar els 600 euros. 

Les persones sol·licitants han de ser propietàries de l’habitatge, que haurà d’estar al terme municipal de València, i no tindre deutes ni amb les administracions ni amb la comunitat de propietaris. La vivenda inclosa al programa haurà de tindre cuina i bany i ha d’estar buida, com a mínim, des d’un any abans a la petició. 

El termini de sol·licituds comença demà, 21 de maig, i acabarà el pròxim 21 de juny, tots dos inclosos. Les sol·licituds han de presentar-se en model normalitzat, que es pot obtindre al registre general del consistori i també en la seu electrònica. 

Deixa el teu comentari