SUECA/Ban de l’Alcaldia per la situació creada pel coronavirus

BAN

Dimas Vázquez España, alcalde de l’Excm. Ajuntament de Sueca, en l’exercici de les competències que m’atorguen l’article 21 i 25 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, RBRL i en consideració a la situació actual de contenció reforçada contra la transmissió del coronavirus COVID19, HE RESOLT ADOPTAR, amb caràcter exclussivament preventiu les següents mesures:

Restricció dels serveis presencials en l’Ajuntament, Servit, Consell Agrari, Serveis Socials, Aigües de Sueca i Sueca TV, sol·licitant a la ciutadania que utilitze en la mesura que siga possible la via telefònica i telemática per a realitzar les seues gestions o consultes, quedant restringida i controlada la seua entrada per a serveis concrets en el cas de gestions urgents. S’establix un horari restringit de 9 a 13 hores prèvia sol·licitud de cita en el telèfon 961700050 per a evitar l’agrupament de persones.

La suspensió d’activitats i el tancament de les instal·lacions estarà vigent des del dia 13 al 31 de març, ambdós inclosos, sense perjudici de les pròrrogues que es puguen acordar de manera successiva.

Finalment, es recorda a la ciutadania les mesures de protecció bàsiques recomenades per la OMS:

• Llavar-se les mans amb freqüència
• Cobrir boca i nas amb el colze flexionat o mocador d’un sol ús.
• Evitar tocar-se ulls, nas i boca
• Sol·licitar atenció mèdica en cas de tos, febra i dificultat respiratòria telefonant al 112.
• Es recomana igualment evitar els viatges que no siguen estrictament necessaris.

Es recomana als establiments públics, especialment als que assistixen persones majors, que limiten al seu aforament per a complir amb les mesures de distanciament aconsellades per les autoritats sanitàries i que limiten o suspenguen qualsevol tipus d’activitat.

Totes aquestes mesures són de caràcter preventiu i estan subjectes a unes altres que es puguen programar en dies successius, pregant a la població responsabilitat en el seu compliment.

Sueca, 13 de març de 2020

L’ALCALDE

Comenta la notícia