Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes requereixen al Ministeri perquè inicie els treballs que garantisquen la seguretat en el passeig afectat pel temporal

Els Ajuntaments de Sueca, El Perelló i Mareny de Barraquetes, davant els efectes que va provocar el temporal Gloria en els passejos marítims, i la falta de respostes per part de l’Administració, ha enviat un requeriment al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic a fi que inicie, a la major brevetat, els treballs que siguen necessaris per a restablir, almenys, la seguretat de les persones i l’accessibilitat en els passejos, habitatges i negocis del terme municipal de Sueca.  

Segons l’informe tècnic elaborat a l’efecte, els danys en els passejos marítims han suposat greus danys que, en alguns punts, presenten estat de ruïna. Esta situació genera una gran perillositat per als ciutadans que tenen habitatges en estos enclavaments i per a les persones que acudeixen a les nostres platges. A més, la deterioració pot ser progressiva si no s’adopten mesures de caràcter urgent per a evitar el col·lapse de determinades zones. Conclou l’informe que s’haurien d’adoptar, de manera immediata, les mesures urgents necessàries i oportunes per a la reparació dels passejos procedint a la seua reconstrucció i/o reforma. 

Els passejos marítims són béns de domini públic, d’ús comú, que es troben inclosos dins del domini públic marítim terrestre o la seua zona de servitud, i que van ser construïts pel Ministeri; els més antics pel Ministeri de Foment i els més recents pel de Medi Ambient. Per a aconseguir que els passejos tingueren de nou el seu estat anterior al temporal, o almenys es pogueren obrir amb les condicions de seguretat necessàries per a les persones, cal dur a terme obres de “gran reparació”, les quals, segons la normativa contractual, són aquelles necessàries per a reparar un mal produït per causes fortuïtes o accidentals, i que afecten fonamentalment l’estructura resistent d’este.

Des dels ajuntaments consideren prioritària la seguretat de la ciutadania. Per això, en tractar-se d’unes obres que excedeixen de la competència municipal, han decidit, fent ús de les atribucions que la legislació vigent els confereix, requerir al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic que procedisca, de manera urgent, a iniciar els treballs que siguen necessaris per a restablir la seguretat de les persones i l’accessibilitat en els passejos marítims, habitatges i negocis del terme municipal de Sueca. Si no es rebera resposta per part del Ministeri, els Ajuntaments procedirien a executar els treballs de manera subsidiària amb les conseqüències legals que es derivaren d’esta actuació.

Comenta la notícia