Sueca impulsa el lloguer social i assequible a través d’un conveni amb l’Entitat Valenciana d’Habitatge

El departament d’Urbanisme de l’Ajuntament de Sueca, representat en el seu regidor, Julio Serra, s’ha reunit recentment amb Alberto Aznar, subdirector de gestió de l’EVHA (L’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl), per estudiar la possibilitat de signar un conveni de col·laboració i impulsar el lloguer social i la vivenda protegida d’una promoció d’habitatges que s’han quedat estancats al mercat immobiliari. Després de la venda de cinc d’elles, no hi ha hagut cap persona interessada en la compra de la resta de vivendes situades al carrer Pintor Claros. És per este motiu que l’EVHA, propietària del parc immobiliari, vol treballar amb l’Ajuntament per facilitar la seua eixida com a lloguer social amb un preu inferior de l’estipulat anteriorment.

Per a proporcionar l’accés amb un cost més baix, l’EVHA ha inclòs estos apartaments dins del Pla de Lloguer Assequible. Este programa impulsat per la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, el passat 1 de juliol, suposarà la reducció en les quotes de l’arrendament tenint en compte la situació dels inquilins. Es tracta d’una de les mesures adoptades per l’actual Consell per impulsar l’accés a l’habitatge protegit i que beneficiarà l’accés al ciutadà al lloguer d’una vivenda a preu assequible i tenint en compte la seua situació socioeconòmica.

El complex en el qual l’Ajuntament està treballant és un conjunt de deu vivendes amb garatge. El consistori ha previst sol·licitar que una d’elles es destine a disposició de l’Ajuntament com a vivenda d’emergència social, per a persones que no poden accedir a un habitatge digne pels seus propis mitjans, en situació d’exclusió, persones desnonades, etc. Els preus dels lloguers no estan estipulats encara. Finalment, segons les negociacions avancen, l’EVHA establirà uns requisits per a la baremació de totes les sol·licituds registrades, per optar a estos habitatges, atenent sobretot la situació socioeconòmica i les diferents circumstancies i dificultats per a l’accés a una vivenda digna.

Deixa el teu comentari