Sueca reb 5.656,64 € del Pacte d’Estat contra la Violència de Gènere

Estos fons es destinaran a incentivar els projectes i programes municipals que informen sobre la violència de gènere i lluiten contra ella

L’Ajuntament de Sueca rebrà una quantia de 5.656,64 € procedent del Pacte d’Estat de Violència de Gènere. Dins de la partida de 20 milions d’euros destinada a les competències reservades als ajuntaments, als pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2018, a Sueca li ha estat adjudicada esta quantia per a combatre i previndre la violència de gènere. D’estos fons assignats a través del Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, 689 € són corresponents a la quantia fixa per municipi i, 4.967,64 €, a raó de 0,18€ per habitant.

L’Ajuntament de Sueca destinarà estos fons a diferents programes que tenen per finalitat desenvolupar les mesures del Pacte d’Estat en Matèria de Violència de Gènere en el marc d’actuació local. D’entre les iniciatives a emprendre, destaquen les campanyes de sensibilització i prevenció de qualsevol tipus de violència contra les dones en l’àmbit municipal, a través de la implicació de col·lectius, associacions i comunitat educativa de la ciutat. Una altra part d’esta quantia es destinarà a la formació especialitzada dels professionals que treballen directament amb les víctimes de violència de gènere per millorar l’atenció i assessorament a estes, així com per aconseguir una actuació més efectiva davant d’estos casos. Així també, la Regidoria de Polítiques d’Igualtat ha considerat necessari l’establiment de punts violeta, punts segurs i d’informació sobre violència sexual, que s’instal·laran en espais públics a les pròximes festes que tindran lloc en la ciutat, especialment en la celebració de les Falles.

Noelia Benedito, regidora de Polítiques d’Igualtat, ha explicat que estes ajudes faciliten la tasca del departament i són un reconeixement al treball i l’esforç que es desenvolupa des de la Regidoria. “Els municipis i tots els agents locals implicats en esta lluita som una peça clau. Celebrem el compromís estatal que es manifesta en este pacte i el reconeixement a la tasca que desenvolupem des de les localitats. A més recursos, més completa podrà ser la nostra actuació en matèria de prevenció, sensibilització, educació i atenció a la violència de gènere” ha conclòs.

Deixa el teu comentari