Sumacàrcer camina cap a la intel·ligència urbana i automatitza la xarxa d’aigua

Donant així els seus primers passos cap a convertir-se en una Smart City 

L’ajuntament de Sumacàrcer pretén convertir-se en una ciutat intel·ligent, per això  després d’automatitzar  l’enllumenat fa un següent pas i millora el servei de monitoratge de consum d’aigua dels abonats per a afegir transparència en la facturació del servei. A més, s’afavorirà una reducció de costos en els processos de lectura i facturació en automatitzar-los. 

Les novetats permetran l’estalvi de costos i la detecció d’avaries, a més de l’augment de la transparència al ciutadà.

Aquestes inversions s’han dut a terme gràcies a una subvenció que permetrà avançar en la seua concepció de localitat intel·ligent. I donar els seus primers passos cap a convertir-se en una Smart City amb una actuació de gran valor i repercussió, en pro d’optimitzar les gestions municipals. 

Es plantejaran ampliacions futures per a donar cobertura al 100% dels abonats amb l’objectiu final de convertir Sumacàrcer en una Smart City efectiva, en la qual els principals indicadors del municipi siguen analitzats per a una presa de decisions que actue sobre problemes mesurables. A més de tot els beneficis de l’aposta per aquest projecte, s’inclou el desplegament d’una xarxa de comunicacions LoRa que permetrà ampliar en el futur la sensorización del municipi amb uns costos molt més ajustats i dins d’un entorn IOT.

El municipi ha elaborat una Guia Smart City per a actuar en cadascuna de les sis intel·ligències de la Smart City (Governança, economia, mobilitat, medi ambient, societat i benestar), desenvolupant un pla complet que guie a Sumacàrcer en la seua transformació.

El control del consum d’aigua està recollit en les normatives UNE i ISO com a indicadors (Core) de la Smart City per a aconseguir ciutats més sostenibles i per això es considera de gran valor l’actuació presentada per a la millora del municipi, i amb això reduir l’impacte mediambiental i fer passos per a ser un municipi més sostenible.

Deixa el teu comentari