Sumacàrcer camina cap a la intel·ligència urbana

L’Ajuntament de Sumacàrcer ha rebut una subvenció que permetrà avançar en la seua concepció de localitat intel·ligent. El consistori que dirigeix David Pons vol que els seus primers passos cap a convertir-se en una Smart City siguen amb una actuació de gran valor i repercussió, en pro d’optimitzar les gestions municipals, cas de la millora del servei de monitoratge del consum d’aigua dels abonats i així afegir transparència en la facturació del servei. A més, s’afavorirà una reducció de costos en els processos de lectura i facturació en automatitzar-los. Les novetats permetran l’estalvi de costos i la detecció d’avaries, a més de l’augment de la transparència al ciutadà.

Es plantejaran ampliacions futures per a donar cobertura al 100% dels abonats amb l’objectiu final de convertir Sumacàrcer en una Smart City efectiva, en la qual els principals indicadors del municipi siguen analitzats per a una presa de decisions que actue sobre problemes mesurables. A més de tot els beneficis de l’aposta per aquest projecte, s’inclou el desplegament d’una xarxa de comunicacions LoRa que permetrà ampliar en el futur la sensorització del municipi amb uns costos molt més ajustats i dins d’un entorn IOT.

Aquesta actuació aporta un gran valor en l’àrea de l’entorn intel·ligent i sostenibilitat ja que en disposar d’una telemesura i l’accés a les dades, s’implantarà un sistema d’alarmes que permeta, tant als usuaris com al propi ajuntament, detectar possibles fugues o usos indeguts de la xarxa d’aigua potable.

Les opcions que aporta aquesta solució per a controlar un bé tan preuat com l’aigua és fonamental per a evitar una despesa innecessària. Per això, la instal·lació aporta, en aquest aspecte, un gran valor que, per experiència (queixes en facturació i altres avisos), és un problema existent en el municipi i que, gràcies a la present iniciativa d’actualització de comptadors, es reduirà notablement o almenys, es podrà actuar amb promptitud per a evitar una pèrdua major d’aigua que repercutisca tant a nivell econòmic en l’abonat, a nivell administratiu en queixes, i a nivell mediambiental en balafiament d’un bé de primer valor com l’aigua. El control del consum d’aigua està recollit en les normatives UNE i ISO com a indicadors (Core) de la Smart City per a aconseguir ciutats més sostenibles i per això es considera de gran valor l’actuació presentada per a la millora del municipi, i amb això reduir l’impacte mediambiental i fer passos per a ser un municipi més sostenible.

El municipi ha elaborat una Guia Smart City per a actuar en cadascuna de les sis intel·ligències de la Smart City (Governança, economia, mobilitat, medi ambient, societat i benestar), desenvolupant un pla complet que guie a Sumacàrcer en la seua transformació socioeconòmica recolzada en la tecnologia per a millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i, en definitiva, crear un ecosistema sostenible i respectuós amb el medi ambient. Sumacàrcer ja va executar una primera actuació per a convertir-se en localitat intel·ligent amb una actualització de l’enllumenat públic gràcies a unes ajudes econòmiques de l’IVACE.

Deixa el teu comentari