TornarEl Consell transfereix 73,7 milions d’euros d’ajudes de la PAC al sector agrari

La Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural transfereix un total de 73,7 milions d’euros d’ajudes de la Política Agrícola Comuna (PAC) de la Unió Europea, corresponents a la Sol·licitud Única de l’any 2018. S’inclou el pagament de la bestreta de les ajudes, realitzat el passat 16 d’octubre) i el pagament del saldo, després de l’obertura del període ordinari de pagament l’1 de desembre.

D’aquesta manera, quasi 43.000 beneficiaris rebran en els pròxims dies un muntant de 36,7 milions d’euros en concepte de saldo, la qual cosa, sumat a la bestreta tramitada fins hui (37 milions d’euros), acumula 73,7 milions d’euros, corresponents al primer pilar de la PAC 2018 (pagaments directes).

En concret, s’ha abonat fins al 95% de les ajudes de pagament bàsic (18.853.910 euros), pagament verd (9.604.674 euros) i joves (144.869 euros). Del Règim de Xicotets Agricultors s’ha pagat la totalitat (6.709.1223 euros) i les ajudes associades s’han pagat fins al 90% (1.455.047 euros).

Després d’aquest primer abonament del saldo, es continuaran tramitant pagaments fins a meitat de desembre, moment en el qual s’interromp la petició de fons al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) per motius de tancament d’exercici. A l’inici de l’any es reprenen novament les propostes.

Aquests fons resulten d’importància per als agricultors i ramaders valencians, d’ací l’esforç realitzat per la conselleria en la tramitació de les ajudes perquè puguen ser transferides el primer dia hàbil.

La reglamentació de la Unió Europea permet abonar les ajudes directes dins del període ordinari, que comença el dia 1 de desembre de l’any de la sol·licitud, i que correspon al pague efectuat ara, i fins al 30 de juny de l’any següent al de presentació de la Sol·licitud Única. El període de pagaments de l’exercici 2018 finalitza el 30 de juny de 2019.

La negociació de la PAC a partir de 2020 continua en el Consell Europeu i en el Parlament Europeu. Després de diverses reunions mantingudes amb el sector en la Comunitat Valenciana, la consellera d’Agricultura, Elena Cebrián, ha reivindicat davant el Ministeri d’Agricultura que la futura PAC considere l’especial estructura productiva del camp valencià i que genere rendes i done confiança i seguretat jurídica als agricultors i agricultoras.

Deixa el teu comentari