TornarLa Generalitat promou un curs d’expert universitari en protecció del patrimoni cultural

La Generalitat, per mitjà de la Direcció General de Cultura i Patrimoni i de la Direcció General de Seguretat i Resposta a les Emergències, ha promogut i organitzat juntament amb la Universitat de València el desenvolupament del curs Expert Universitari en Protecció del Patrimoni Cultural, que s’impartirà a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de València.

El principal objectiu d’aquest curs és professionalitzar i dotar d’un coneixement específic relacionat amb la protecció del patrimoni cultural els agents i col·lectius associats a les forces de seguretat i emergències. D’aquesta manera, es pretén obtindre una formació especialitzada en la protecció del patrimoni per a professionals.

En concret, va destinat a tècnics de museus i centres d’art, forces de seguretat en l’àmbit de delicte i protecció en patrimoni cultural, professionals en protocols d’actuació en risc i emergències, gestors culturals especialitzats en gestió d’emergències i professional independent especialista en protecció del patrimoni cultural.

Aquest títol d’expert universitari serà impartit per un gran nombre de docents universitaris i de tècnics especialitzats de les administracions públiques (com l’Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació de la Generalitat, el Museu Nacional de Ceràmica i de les Arts Sumptuàries González Martí o el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana), arquitectes, arqueòlegs, membres dels cossos i forces de seguretat, arxivers, conservadors, restauradors, juristes, historiadors, directors de museus i professionals independents).

El curs està dividit en cinc blocs: aspectes bàsics sobre protecció del patrimoni cultural (emergències i activitats delictives); identificació, prevenció i actuació davant de delictes i emergències en arxius i biblioteques; en museus i espais expositius i en col·leccions públiques i privades; en patrimoni immoble; i en patrimoni arqueològic.

Cada un els blocs aprofundirà en aspectes concrets sobre: legislació, identificació de béns, documentació, prevenció i actuació davant de casos d’emergències, i detecció i actuació davant de delictes, sobre aquells béns del patrimoni específics de cada matèria.

Els mòduls del títol es poden cursar també per separat i, en aquest cas, es pot accedir al curs sense necessitat de tindre un nivell acadèmic de grau.

El termini de matriculació està obert i les dades es poden consultar en la pàgina web de la Universitat de València. És un títol dotat de 20 crèdits ECTS.

Deixa el teu comentari