Salvador anuncia una modificació de la normativa perquè el disseny dels habitatges puga garantir l’equitat habitacional

La consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, ha exposat davant el Fórum Europa Tribuna Mediterrània les principals línies del seu departament que se centren en polítiques per a aconseguir “territoris, infraestructures i ciutats més amables i amb més qualitat de vida”.

En aquest sentit, ha assegurat que “per primera vegada, la Comunitat té un horitzó de planificació en matèria d’habitatge per a la pròxima dècada” amb un estudi de la situació i un marc d’intervenció contemplat en el Llibre Blanco de l’Habitatge. Per a Salvador, l’aposta de la conselleria per la “innovació en matèria d’habitatge és clau per a adaptar-se a les noves necessitats de la societat”

Per açò, ha anunciat que es va a procedir a realitzar un canvi en la normativa ja que, tant els estudis realitzats com els treballs en un pis pilot han demostrat aquesta necessitat per a poder garantir la “equitat habitacional des de l’inici del disseny dels habitatges, amb l’objectiu de crear edificis i habitatges intergeneracionals, on es contemple l’envelliment actiu o la conciliació familiar, en totes les fases de la vida”.

Sostenibilitat territorial

En primer lloc, la consellera ha tractat la gestió realitzada en l’àrea d’urbanisme i territori on ha afirmat que “la sostenibilitat ha de presidir tota intervenció, combinant l’economia, la societat i el medi ambient sempre pensant en les pròximes generacions”.

Per açò, tal com ha explicat la consellera, s’han engegat els Planes d’Acció Territorial com el Patricova per a prevenir el risc d’inundació, el Pativel per a protegir la costa o els plans a nivell metropolità com els de Castelló, València i Alacant i Elx que ja estan en marxa o els pròxims per a les comarques centrals i la Vega Baixa.

Uns plans que “fan possibles usos del sòl que compatibilitzen l’activitat econòmica amb el respecte a valors ambientals i territorials i són un marc de referència per a la presa de decisions estratègiques, no solament de la Generalitat i altres administracions, sinó també per a inversors privats que volen optimitzar les seues decisions d’inversió”, ha matisat la consellera.

Nova concepció de la xarxa viària

Quant al bloc sobre infraestructures, la consellera ha assegurat que s’han invertit en aquesta legislatura més d’1.200 milions en 1.000 actuacions i ha insistit que “no poden ser objecte d’improvisació, ni de la voluntat d’un càrrec públic. És imprescindible una anàlisi acurada i escoltar a les parts interessades per a establir un full de ruta coherent des del punt de vista territorial, realista des de la perspectiva temporal i econòmica, i sostenible quant al vessant ambiental”.

Davant açò, Salvador ha fet referència a UNEIX, el Programa Estratègic de Mobilitat, Infraestructures i Transport fins a 2030 impulsat per la Generalitat per a “aconseguir un territori amb diversitat de centres de gravetat on es diluïsquen distàncies i fronteres per a comunicar-nos millor”.

De fet, UNEIX incorpora una “nova visió i concepció de la xarxa viària que té en compte altres maneres de transport diferents al vehicle de motor, i que, per tant, contempla noves infraestructures on es tinguen en compte les necessitats de vianants i ciclistes, amb carrils específics per a ells, i amb seguretat”.

Per açò, s’estan abordant els plans per a “estimular la mobilitat i el transport públic” en àrees com Castelló, València i Alacant i Elx que afecten a 80 municipis i 3 milions d’habitants, així com una xarxa d’Itineraris No Motoritzats, en el marc europeu del Eurovelo.

En la seua intervenció, la consellera ha fet referència a les infraestructures fonamentals per a la Comunitat que són competència del Ministeri de Foment com el Corredor Mediterrani, l’execució del Pla de Rodalies 2018-2025, el Corredor Cantàbric-Mediterrani (Sagunt-Teruel-Zaragoza) o la integració de l’AP-7 en la xarxa de vies d’alta capacitat de l’Estat a partir de l’1 de gener de 2020.

Aposta pel transport públic

Salvador ha destacat l’aposta pel transport públic amb iniciatives com el nou mapa concesional de servei de transport públic per carretera que té com a principals línies estratègiques garantir al 100% dels municipis de la Comunitat un servei públic de transport i la connexió dels nuclis de població amb nodes de centralitat, “mentre que abans quedaven 43 municipis i unes 43.000 persones sense connexió i ara, allí on no arriben les línies regulars podrà haver-hi transport a demanda”, ha ressaltat Salvador.

Igualment, Salvador ha destacat l’aprovació del Pla Director de Seguretat Viària que s’ha començat a desenvolupar amb el Programa de Seguretat Viària 2018-2019, amb més de 240 actuacions.

A més, ha subratllat la clara “vocació metropolitana” de la Generalitat que en aquesta legislatura ha engegat l’Autoritat de Transport Metropolità de València (ATMV) o mesures com la pròxima implantació del metre nocturn en Metrovalencia que “ens situarà al nivell de la tercera àrea metropolitana d’Espanya”.

L’habitatge com a dret humà

Quant a la política d’habitatge, la consellera ha reiterat que s’està treballant per a aconseguir que el dret a l’habitatge siga un dret humà, com demostra la llei sobre la Funció Social de l’Habitatge que va ser la primera norma impulsada per la Generalitat en aquesta legislatura.

En aquest aspecte, Salvador ha al·ludit al treball realitzat tant en el Pla de Dignificació de l’Habitatge Social com en el Pla Plurianual de Rehabilitació i Ampliació del Parc Públic d’Habitatge (2018-2020). Així, ha destacat que en aquesta legislatura “s’han rehabilitat 1.000 habitatges que s’han posat a la disposició de la gent que més ho necessitava” i s’ha engegat per primera vegada un concurs per a la compra d’habitatge a particulars per a poder incrementar el parc públic d’habitatge.

Finalment, la consellera ha assenyalat que la Generalitat ha impulsat la plataforma CaLab, un espai d’innovació en habitatge, i està treballant en el “índex de preus de referència que permetrà evitar errors del passat i evitar la bambolla del lloguer”.

Deixa el teu comentari