Torrent continua amb el projecte de Reurbanització del Barri de l’Alter

L’Ajuntament de Torrent continua amb el desenvolupament del pla de Reurbanització del Barri de l’Alter. Fins al moment, s’han acabat les obres dels carrers Abastidores, Alcalde Salvador i Mare de Déu dels Desamparats. El carrer Sant Bàrbar es troba a meitat de procés i s’han iniciat les obres al carrer Santíssim Trinidad.

Aquesta iniciativa inclou altres actuacions en carrer Alaquás, carrer de Déu del Pilar, carrer Sant Isidre i carrer Sant Llucia.

El canvi en el disseny de la secció dels vials, amb repavimentació de les voreres i calçades, millorant les zones per als vianants i la seua seguretat; la renovació de la xarxa de proveïment, eliminant la canonada de fibrociment existent i substituint-la per una nova xarxa de funció dúctil; la renovació de la xarxa d’aigües pluvials

Aquesta iniciativa, provinent de l’Estratègia de Desenvolupament Urbà Sostenible (EDUSI) i cofinançada al 50% amb fons europeus FEDER, engloba les actuacions urbanístiques que el govern municipal ha iniciat amb la finalitat de revitalitzar el centre històric de la ciutat.

Deixa el teu comentari