Torrent inicia un estudi per a la rehabilitació de la capella del Hort de Trénor

El projecte contempla la restauració integral del conjunt arquitectònic per a la seua recuperació a l’estat original

L’Ajuntament de Torrent ha iniciat els treballs d’elaboració d’un projecte de restauració per a condicionar la capella del Hort de Trénor. Actualment, el consistori es troba treballant en l’assistència tècnica per a la redacció del Projecte d’Intervenció de Reforma, Rehabilitació i Restauració del conjunt d’edificacions que conformen el Hort de Trénor, això és, l’edifici principal –en l’actualitat el Centre de formació, innovació i recursos educatius de la Conselleria d’Educació, el Cefire–, la capella i les edificacions complementàries –en les quals s’alberguen les dependències de la Policia Local–. Aquest conjunt d’edificacions es troben catalogades per la Conselleria de Cultura com a Bé de Rellevància Local, encara que des de l’any 1994 l’ajuntament ha sol·licitat la seua declaració com a Bé d’Interés Cultural.

L’objecte del contracte és la prestació del servei d’assistència tècnica per a la redacció del projecte d’intervenció que inclou a més l’estudi arqueològic, de seguretat i salut de les obres, de gestió de residus, el pla de qualitat i tots els annexos i documentació necessària exigits pel Codi Tècnic de l’Edificació i la normativa vigent en matèria de protecció del patrimoni cultural.

Actuacions proposades
Les actuacions proposades assenyalades en la redacció del projecte tindran caràcter d’actuacions mínimes a realitzar, sense perjudici que l’estudi previ determine la necessitat de noves actuacions després d’haver analitzat l’estat actual d’estructures i fonamentacions. Així mateix, es farà un diagnòstic de la situació actual d’elements ornamentals, interiors i exteriors, específicament els artificis i la yesería decorativa, per a determinar els criteris d’intervenció, proposant actuacions concretes de conservació i manteniment, així com la seua restauració.

Deixa el teu comentari