Torrent millora l’accés forestal en el paratge natural de la Serra Perenxisa

La iniciativa, a més, afavorirà els treballs de prevenció i extinció d’incendis forestals

L’Ajuntament de Torrent ha iniciat el projecte de “Obres de millora per a l’accés a la massa forestal en el paratge natural de la Serra Perenxisa”. La iniciativa, finançada per la Diputació de València, té com a finalitat millorar de la transitabilidad del Camí de la Serra Perenxisa, la reforestació de les zones afectades per l’incendi de 2015 i la realització de tractaments silvícoles. D’igual manera, amb aquesta mesura, “millorarem l’actuació dels mitjans terrestres de prevenció i extinció d’incendis forestals”, ha assenyalat el regidor de Medi Ambient, Francisco José Arnau, que va realitzar el dimecres al matí una visita amb els tècnics de Diputació per a observar l’àrea on es desenvoluparà el projecte. 

L’àmbit d’actuació dels treballs es correspon al tram del Camí de la Serra, que transcorre per terreny públic del municipi de Torrent, des de les antenes de Calicanto fins al carrer Dr. Bartual. Es tracta d’una pista forestal amb una longitud aproximada de 3 Km, amb un ample mitjà de 4 m, constituint la principal via de control i vigilància ambiental de la Serra Perenxisa.

Per això, s’està realitzant un desbrossament selectiu respectant aquelles espècies que per les seues característiques o singularitat hagen de ser considerades com a “nobles” amb independència de si formen part de l’estrat arbori, arbustiu o herbaci, i en tot cas, aquelles espècies incloses en la normativa de protecció de flora vigent.

Deixa el teu comentari