Torrent subscriu el pacte de les alcaldies per a promoure accions de transició energètica i protecció ecològica

L’Ajuntament de Torrent participa en la Trobada Nacional de les Alcaldies i expressa el seu ple suport a les iniciatives presentades en el Pacte Verd Europeu


L’Ajuntament de Torrent, per mitjà del seu màxim representant, l’alcalde Jesús Ros, ha signat el Pacte de les Alcaldies en una trobada nacional que va tindre lloc ahir, 11 de novembre, a València.


Amb l’acte de la signatura els representants electes de les corporacions municipals expressen el seu ple suport als acords que es van prendre en el pacte verd europeu, segons els quals es comprometen a fer prioritàries les polítiques de transició energètica, uns objectius per als quals s’han marcat com a termini màxim l’any 2050.


Aquest pacte suposa el compromís dels municipis amb la neutralitat climàtica, això és, implementar mesures per a reduir les emissions dels gasos d’efecte d’hivernacle, així com promoure polítiques que involucren a tots els agents socials en la transició del model energètic a partir del desenvolupament d’iniciatives que frenen i reduïsquen el canvi climàtic. Així mateix, els signants d’aquest pacte es comprometen a formar xarxes amb altres municipis europeus per a accelerar aquesta transició energètica i col·laborar en accions de protecció mediambiental.

Deixa el teu comentari