Torrent tornarà a acollir públic en les seues instal·lacions esportives

Les entitats esportives locals seran les encarregades de garantir el compliment de les mesures sanitàries i l’assistència, que en cap cas podrà superar el 30% de l’aforament màxim o les 150 persones

Després de la publicació del decret de Generalitat Valenciana sobre la pròrroga de la restricció d’entrada i eixida de persones de la Comunitat Valenciana i l’adopció de noves mesures temporals i excepcionals -que assortirà plens efectes des de les 00.00 hores del dia 10 de desembre de 2020- com la possibilitat que les instal·lacions esportives acullen un aforament de públic màxim del 30%, i amb un límit de 150 persones assistents, en la celebració dels esdeveniments esportius, entrenaments o competicions esportives no professionals, la Fundació Esportiva Municipal de Torrent ha presentat al CECOPAL una proposta, que ha sigut aprovada, perquè les instal·lacions esportives de Torrent tornen a acollir públic, encara que en cap cas es podrà superar el 30% de l’aforament màxim permés o un total de 150 persones. D’aquesta manera, les persones que vulguen assistir com a públic hauran d’emplenar un formulari d’inscripció per a reservar una plaça, al qual podran accedir mitjançant una invitació o per un codi QR disposat en l’entrada de la instal·lació corresponent.
També cal destacar que els assistents tindran l’obligació d’entrar i eixir de la instal·lació per portes diferenciades, a més de desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohólic en l’entrada i portar posada la màscara en tot moment –excepte per les excepcions contemplades per Sanitat-. Així, una vegada que hagen accedit, no podran estar dempeus ni transitar pel recinte llevat que siga per a acudir a la condícia o a la zona de restauració. En conseqüència, hauran de romandre en el seient que se’ls adjudique i no posaran ajuntar-se amb altres assistents encara que convisquen junts –excepte menors o persones dependents-. Finalment, el públic no tindrà permés beure, ni menjar, ni fumar dins de la instal·lació esportiva, tan sols en les ja esmentades zones de restauració. Les entitats esportives locals seran les responsables de garantir el compliment de les mesures sanitàries i els aforaments acordats.

Deixa el teu comentari