Troben una nova funció en una proteïna de les plantes clau per a desenvolupar cultius tolerants a la sequera

La proteïna BAG4 regula el flux de potassi en cèl·lules oclusivas, la qual cosa optimitza l’ús d’aigua per la planta

L’estudi ha sigut desenvolupat per investigadors de la Universitat Politècnica de València, la Universitat de Màlaga i del centre d’investigació francés BPMP

Investigadors de la Universitat Politècnica de València (UPV) i de la Universitat de Màlaga (UMA) han descobert una nova funció en una proteïna de les plantes –la BAG4. En el seu estudi, demostren que aquesta proteïna participa en la regulació de la transpiració de la planta, el transport de potassi en cèl·lules oclusivas i, per tant, l’obertura dels estomes, els porus situats en la fulla i per on la planta transpira. Aquesta troballa resulta d’especial rellevància per al desenvolupament de cultius més resistents a condicions de sequera. El seu treball ha sigut publicat en la revista Plant Physiology.

En l’estudi, en el qual ha participat també el centre francés BPMP (Biochimie et Physiologie Moléculaire dónes Plantes), els investigadors van dur a terme en primer lloc una anàlisi de proteïnes capaces d’interaccionar físicament amb el canal que regula l’entrada de potassi en les cèl·lules oclusivas de la planta -anomenat KAT1- per a posteriorment estudiar com aquesta proteïna regulava la funció de KAT1.

“El KAT1 és el responsable de l’entrada de potassi en les cèl·lules oclusivas, la qual cosa incideix directament en l’obertura dels estomes i en últim terme de la transpiració de les plantes. El nostre objectiu es va centrar en conéixer com es regula el transport de potassi per a, en un futur, poder millorar-lo” explica Antonella Lacascio, investigadora de l’Institut de Biologia Molecular i Cel·lular de Plantes (IBMCP), centre mixt de la UPV i el CSIC.

Per a això, l’equip de la UPV, la Universitat de Màlaga i de BPMP va buscar proteïnes que interactuaren directament amb el canal KAT1, utilitzant com a planta model Arabidopsis thaliana. “Duem a terme un estudi bioquímic i genètic de la proteïna BAG4 per a avaluar la seua interacció i efecte sobre el canal. I de l’estudi descobrim que la presència d’aquesta proteïna millora significativament el transport de potassi, afavorint la seua arribada a la membrana plasmàtica de les plantes”, explica Lynne Yenush, investigadora també del IBMCP (UPV-CSIC).

Segons destaquen els investigadors, la identificació de reguladors fisiològicament rellevants, en aquest cas, la proteïna BAG4, obri la porta a noves estratègies per a obtindre plantes més resistents a situacions d’estrés hídric i menys vulnerables enfront de l’acció de diferents patògens.

“Els estomes, a més de ser una estructura fonamental per a regular l’eficiència en l’ús de l’aigua, són també la porta d’entrada de molts patògens que afecten l’agricultura. Conéixer a nivell molecular com es regula el complex procés d’obertura i tancament d’estomes ens pot ajudar a dissenyar cultius resistents a plagues i a sequeres”, conclou José Miguel Mulet, investigador també del IBMCP (UPV-CSIC).

Deixa el teu comentari