Turisme Comunitat Valenciana convoca huit beques per a la realització de beques professionals en matèria de turisme

La duració de les beques serà fins al 31 de desembre de 2021 i, en el seu cas, es podran prorrogar fins a 12 mesos més
Les sol·licituds han de presentar-se telemàticament fins al dia 19 de novembre inclusivament

Turisme Comunitat Valenciana ha convocat huit beques per a la realització, durant l’exercici 2021, de pràctiques professionals en matèria de turisme en les dependències de l’entitat. En concret, s’han convocat tres beques de classe “e” en matèria de competitivitat empresarial i emprenedoria turística, i cinc beques de classe “i”, en matèria de gestió administrativa en el marc de les convocatòries d’ajudes anuals a entitats i empreses del sector turístic de la Comunitat Valenciana.

Les beques estan destinades a a graduats en Turisme, en Economia, en Administració i Direcció d’Empreses (ADE), en Gestió i Administració Pública (GAP), en Sociologia i en Gastronomia, i realitzaran les pràctiques professionals en l’àrea de competitivitat turística, en la seu central de Turisme Comunitat Valenciana, i tots els becaris comptaran amb un tutor per a dirigir la seua formació durant les pràctiques.

L’import total màxim destinat a la concessió de les huit beques serà de 100.000 euros per a l’exercici 2021, i en cas de pròrroga per a l’exercici 2022, també de 100.000 euros. D’aquesta manera, cada becari rebrà uns 1.000 euros bruts mensuals.

La duració de les beques serà fins al 31 de desembre de 2021 i, en el seu cas, es podran prorrogar fins a 12 mesos més.

Respecte a l’horari, els beneficiaris de les beques de *Turisme CV 2021 hauran d’exercir les pràctiques en un horari de 30 hores setmanals. El tutor de cada becari organitzarà la distribució d’aqueixes hores durant la setmana.

Requisits per a optar a les beques

Per a optar a les cinc beques per als programes d’ajudes anuals a entitats i empreses del sector turístic de la Comunitat, els interessats han de disposar o del grau en Turisme o del grau en *GAP ( Gestió i Administració Pública).

La titulació que s’exigeix per a optar a una de les tres beques que es convoquen en matèria de competitivitat de les empreses i l’emprenedoria és el grau de Turisme, d’Economia, ADE (Administració i Direcció d’Empreses), GAP (Gestió i Administració Pública), Sociologia o Gastronomia.

Cal destacar que per a les huit beques convocades s’exigeix a més, no ser major de 35 anys, residir en la Comunitat Valenciana, conéixer almenys una dels dues llengües cooficials de la Comunitat, i no haver sigut ja becari de la Generalitat durant 36 o més mesos.

A més, els qui estiguen gaudint d’una beca de pràctiques professionals de la Generalitat, però li queden només 2 mesos per a acabar, pots presentar-te també a aquestes beques de Turisme CV.

Presentació de sol·licituds

Les sol·licituds han de presentar-se telemàticament des del dia 30 d’octubre, l’endemà al de la publicació de la convocatòria en el DOCV fins al dia 19 de novembre inclusivament.

Comenta la notícia