Un any més, Cullera renova el seu compromís amb la igualtat i contra la violència de gènere

Un any més, Cullera renova el seu compromís amb la igualtat i contra la violència de gènere, i mostra la seua preocupació davant l’augment dels assassinats de dones a mans de les seues parelles i exparelles i davant de l’escalada de violència vicària. 

Han passat quatre dècades des que es va marcar el 25 de novembre com el Dia Internacional de No-Violència contra les Dones en honor a les dominicanes Minerva, Pàtria i Maria Teresa Mirabal, tres germanes assassinades el 25 de novembre de 1960 per ordre del dictador Rafael Leónidas Trujillo, del qual eren opositores. 20 anys després, Nacions Unides declarava aquesta mateixa data com a Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona. 

A Espanya, la Constitució del 1978 consagra, a través dels seus preceptes, la Igualtat real i efectiva, així com la plena participació de tota la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social (article 9.2), la Igualtat de sexes (article 14), el dret a la vida, a la integritat física i moral, sense que puga ser sotmesa a tortura ni a penes o tractes inhumans o degradants (article 15), el dret de la persona a la llibertat i la seguretat (article 17), i el dret a la intimitat personal i familiar (article 18). I el 2004, l’aprovació de la Llei orgànica, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, va suposar un pas més en la lluita contra la violència de gènere. 

Malgrat tots els esforços, la històrica desigualtat entre dones i homes continua afectant no només la seua integritat física sinó el reconeixement de la seua dignitat i és per això que, gràcies a la consciència social i al rebuig de la ciutadania, Espanya ha estat el primer país a acordar, el 2017, un Pacte d’Estat contra la violència de gènere. 

En tot moment, Cullera, com a Entitat local ha estat i segueix estant al costat i del costat de les víctimes, impulsant el debat polític perquè allò públic deixe de ser privat; recolzant la legítima reivindicació del dret de les dones a no patir cap mena de violència; i abordant, des d’un enfocament multidisciplinari, la planificació de les polítiques locals, l’acompanyament integral de les víctimes i el desenvolupament de mesures de sensibilització i prevenció adreçades al conjunt de la ciutadania. 

Per la seua proximitat, l’ajuntament, assumeix la implementació directa de normes i plans amb mesures específiques que afavoreixen la igualtat d’oportunitats, redobla els esforços en la detecció de la violència de gènere, en totes les formes i en tots els seus àmbits; i dissenya, des de la defensa dels drets de les dones, polítiques integrals per superar aquesta una xacra social que ha trencat milers de vides. 

Per això, : 

– Convidem a tota la ciutadania a adherir-se a aquest Manifest i ens sumem a totes les veus que clamen per un futur en igualtat.

– Reconeixem la gravetat de la violència masclista com un problema polític de primer ordre, de salut pública i com un greu atemptat contra els Drets Humans fonamentals.

– Assumim la responsabilitat en el procés d’intervenció amb víctimes de violència masclista i defensem el principi de reparació en totes les fases.

– Alertem sobre l’augment dels assassinats masclistes i manifestem la nostra preocupació davant la violència vicària

– Manifestem que cal garantir que la igualtat de gènere i els drets de les dones com a element clau per garantir la recuperació social i econòmica de totes les persones a escala global.

CULLERA DIU NO A LES VIOLÈNCIES MASCLISTES…

I RECORDEU…EL 25 DE NOVEMBRE ÉS TOT L’ ANY! 

Deixa el teu comentari