Un futur sostenible implica reforçar l’estalvi energètic i donar suport a les tecnologies renovables

El canvi climàtic s’ha vingut configurant com un dels principals desafiaments per a les societats contemporànies. En l’actualitat hi ha un alt consens científic sobre les causes i efectes del canvi climàtictal com reflecteixen els informes del Grup Intergovernamental

sobre Canvi Climàtic de l’ONU (IPCC) des de començaments dels noranta.

Un futur sostenible implica reforçar l’estalvi energètic i donar suport a les tecnologies energètiques amb baixes o nul·les emissions de CO₂, sobretot les renovables Per a avaluar el paper que poden jugar les renovables a reduir les emissions de GEI cal analitzar com canvia el mix energètic dins dels escenaris descrits, partint de la situació actual.

Per a aconseguir els nivells desitjables de reducció d’emissions de gasos d’efecte d’hivernacle, és imprescindible descarbonitzar quasi totalment el sector elèctric i abandonar en gran part l’ús dels combustibles fòssils en la resta dels sectors.

Deixa el teu comentari