Un helicòpter ha sobrevolat el riu Xúquer per a aplicar un tractament contra la mosca negra

La Conselleria de Sanitat ha autoritzat el tractament aeri sol·licitat pel Consorci de la Ribera per a frenar l’eclosió de larves de mosca negra en el llit del Xúquer. 

S’ha sobrevolat el riu Xúquer amb un helicòpter per a aplicar un tractament larvicida en deu dels setze punts sol·licitats

Degut al aumgment de temperatures i les abundants pluges del mes d’abril enguany l’eclosió de milers de mosques negres que causen picades molt molestes s’ha adelantat. 


No es tracta d’una fumigació amb productes químics ni pesticides,  i no resulten d’anyins per a la salut.

Durant un mes es faran 2 tractaments de manera intensiva, cada 15 dies, per tractar també el mosquit tigre en tots el pobles de la Ribera.

La mosca negra éss una espècie que encara continua ampliant el seu territori pel que hem d’acostumar-nos al fet que estiga entre nosaltres i s’ha seguir evitant la seua eclosió.

Comenta la notícia