Un projecte desenvoluparà eines digitals per a la detecció i control de plagues clau en la citricultura

La Universitat de València (UV), a través del grup d’investigació vaig redoldre, l’Institut Valencià d’Investigacions Agràries (IVIA) per mitjà del seu Grup d’Entomologia i el Centre d’Agroingeniería, el centre tecnològic AINIA, Locatec Aplicacions Informàtiques i l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) col·laboren en un nou projecte que pretén desenvolupar eines digitals per a la detecció precoç i el control d’una sèrie de plagues clau en la citricultura. Baix el títol SENSOPLAG, aquest projecte desplegarà una àmplia gamma d’innovacions tecnològiques com ara vehicles terrestres robotitzats, drons, sensors fixos, informació satel·litària i fotografies preses pel propi agricultor, les quals, a través d’una aplicació de mòbil, permetran recopilar dades destinades a la detecció precoç, el monitoratge i la lluita enfront d’algunes de les principals plagues que amenacen el cultiu dels cítrics. L’aplicació comptarà a més amb la capacitat de recomanar i optimitzar tractaments en funció de la presència, el tipus i l’evolució prevista de cada plaga.

Les entitats i empreses que participen en aquest projecte treballaran les plagues més importants que ja estan causant greus danys en els cítrics valencians com són els casos del Cotonet de Sud-àfrica (Delottococcus aberiae), l’Aranya oriental (Eutetranychus orientalis), l’Aranya de Texas (Eutetranychus banksii) i Trips que afecten el cultiu: pezotrips, trips de l’orquídia i Scirtothrips aurantii. Així mateix, entre els patògens objecte d’aquest projecte també es contemplen els vectors del Huanglongbing (HLB), la malaltia més letal de la citricultura mundial que encara no és present a Espanya: Trioza erytreae i Diaphorina citri.

Els impulsors del projecte destaquen “la necessitat d’introduir tecnologia i digitalització en el sector agrari per a previndre i combatre plagues en un context on cada vegada hi ha més limitacions en l’ús de matèries actives fitosanitàries. Hem de prendre aquest camí perquè els avanços tecnològics ens permetran aplicar una agricultura de precisió, planta a planta, la qual cosa reduirà costos, incrementarà la productivitat i millorarà la sostenibilitat mediambiental. I, a més, volem aconseguir-ho d’una manera senzilla per a l’agricultor, mitjançant la creació de repositoris d’informació, eines informàtiques i aplicacions per a mòbils que resulten fàcils, intuïtives i àgils d’utilitzar fins i tot per a xicotetes explotacions”.

SENSOPLAG realitzarà els seus assajos en el centre d’experimentació agrària i transferència tecnològica d’AVA-ASAJA Finca Sinyent. El seu període de vigència finalitza al setembre de 2023 i és finançat per l’Agència Valenciana d’Innovació (AVI) de la Generalitat Valenciana.

Deixa el teu comentari