Una línia del Fons de Cooperació Municipal aprovada pel Consell pal·liarà els efectes de la COVID-19 en municipis turístics

El Consell, ha aprovat declarar la urgència en la tramitació del projecte de decret del Consell, pel qual es regula la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a municipis turístics de la Comunitat Valenciana.

D’aquesta manera, s’ha aprovat la urgència en la tramitació del decret mitjançant el qual es pretén regular una línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a municipis turístics de la Comunitat Valenciana per a pal·liar els efectes econòmics i socials de la crisi sanitària generada per la COVID-19 en el sector turístic de la Comunitat Valenciana, especialment a les destinacions locals.

Així, una vegada estiga aprovat el decret, els municipis turístics de la Comunitat Valenciana podran disposar d’una dotació extraordinària com més prompte millor, que els permeta desenvolupar, en la mesura i manera que consideren, accions que conduïsquen al suport dels agents turístics que, en general, operen en aquesta destinació.

Cal assenyalar que el tancament dels mercats emissors, tant de la mateixa Comunitat Valenciana com del mercat nacional i els internacionals, i la previsible obertura gradual quan acabe l’estat d’alarma, fa necessari que es desenvolupen accions urgents de promoció i d’incentivació de la demanda de les zones més pròximes a les més allunyades.

A més, davant de la nova situació, els municipis turístics hauran d’implementar mesures de seguretat per la COVID-19 en llocs públics d’ús habitual dels turistes, que requeriran inversions i que es podran atendre amb la línia específica del Fons de Cooperació Municipal per a municipis turístics.

Comenta la notícia