Una subvenció Estatal permet reparar desperfectes ocasionats pel temporal Glòria en alguns carrers d’Alzira

La Regidoria de Serveis Urbans continua millorant els vials de la nostra ciutat, tant en l’entramat urbà com en les urbanitzacions residencials i de segones vivendes.

Els treballs que es realitzaran inclouen les tasques de condicionament en carrers que presenten ferma desgastada, clots i erosions, per a la qual cosa es fressaran els laterals de la calçada actual i es procedirà a l’asfaltat superposat, a més d’incloure l’alçament d’embornals, així com pous de telecomunicacions fins a la nova cota. També es procedirà a la reposició de la senyalització horitzontal.   Els carrers que es repararan són: Doctor Ferrán, Simat, Salvador Perlés, la Unión, Dr. Fleming i l’avinguda Pare Castells. 

El mateix procediment es realitzarà als carrers de la urbanització El Respirall, a més d’actuar també en els camins que encara són de terra per tal de pavimentar-los.

Es fressaran els laterals i s’asfaltaran amb una capa de cinc centímetres als trams dels carrers Bonaire i Serra de la Murta. Mentre els carrers, Rosella, Garrofer i el tram final de Serra de la Murta, seran objecte de pavimentació, ja que a hores d’ara encara són carrers de terra.

«Amb estes actuacions continuem des de la Regidoria de Serveis Urbans millorant l’estat dels carrers d’Alzira i condicionant els vials de les urbanitzacions que encara no estan asfaltats, complint així un dels objectius marcats per esta Regidoria a principi de la present legislatura», segons Fernando Pascual, regidor de l’àrea.   

Deixa el teu comentari