Una xarrada a Almussafes analitza la problemàtica laboral de la dona

OLYMPUS DIGITAL CAMERAAlmussafes, a 25 de setembre del 2015.Dels 273 demandants d’ocupació registrats en la bossa de l’Agència de Desenrotllament Local, 141 són dones

 La conciliació de la vida laboral i familiar de la dona treballadora contínua sent, en l’actualitat, un cavall de batalla difícil de superar. En l’actualitat, encara un 93,20 per cent de les dones que abandonen el seu lloc de treball ho fan per qüestions familiars, els seus salaris se situen un 25% per davall dels seus companys hòmens i la taxa de desocupació femenina sol doblegar a la masculina. De totes estes qüestions i de les possibles solucions legals es va departir, dimecres passat, a Almussafes durant la conferència informativa, impartida per Manuel Corredor Sanchis, advocat especialista del Programa de Formació de la Dona de la Diputació de València.  

Encara que Almussafes trenca esquemes quant a l’índex de desocupació femenina es referix, ja que en l’actualitat i segons les dades registrades en la Base de Dades de l’Agència de Desenrotllament Local, dels 273 parats, 141 són dones, és a dir, un 51,6%, la desocupació femenina és una qüestió que preocupa en gran manera a l’executiu local. De fet, la xifra oficial de de veïns desocupats inscrits en el SERVEF tira xifres superiors, de les que es desprén la problemàtica a què encara s’enfronta la dona no sols per a accedir al món laboral sinó també per a mantindre’s en el mateix en condicions d’igualtat. En concret, el Servici Valencià d’Ocupació i formació manté inscrites a 573 persones empadronades a Almussafes, de les que 372 són dones, la qual cosa es traduïx en un 64,9 per cent..

“Som conscients dels factors que, en l’actualitat, encara interferixen perquè les dones s’inserisquen laboralment i puguen desenrotllar la seua labor professional sense segmentacions en funció del sexe i en les mateixes condicions de retribució i promoció que els hòmens i per això des de l’Ajuntament impulsarem totes aquelles iniciatives tendents a eliminar este tipus de discriminació”, explica l’alcalde i regidor d’Ocupació, Toni González. Una de les accions empreses des del consistori municipal en este sentit radica en la discriminació positiva que s’aplica en el Pla Estratègic de Foment de l’Ocupació i més concretament en les ajudes directes concedides a les empreses d’Almussafes que contracten dones. De fet, els 300 euros mensuals que concedix l’Ajuntament a cada empresa per la contractació d’un operari un mínim de tres mesos, es fixen en 350 euros, en el cas que el citat treballador inserit en el mercat laboral siga dona.

L’anàlisi exhaustiva de totes estes qüestions es va realitzar per part de l’advocat del Programa de Formació de la Dona de la Diputació de València, Manuel Corredor, enfront de les 15 dones d’Almussafes que van assistir a la xarrada informativa de dimecres passat dia 23, en el Centre Cultural. Organitzada cojuntamente per les regidories d’Ocupació i Dona, la conferència va posar sobre la taula el fet que en la cultura occidental un dels actuals factors de discriminació s’aplique en l’àmbit laboral i per qüestió de sexe, a pesar que Europa siga considerada el bressol de la llibertat i la democràcia i que Espanya siga el país europeu amb menor taxa d’activitat femenina i en el que encara s’aplica una segregació ocupacional, amb ocupacions feminitzades i considerats “de coll rosa”, que es caracteritzen per la inestabilitat i l’escassa retribució i amb treballs de direcció o que requerixen d’una major qualificació, destinats majoritàriament als hòmens.

El legista va recalcar que “encara hi ha una gran incomprensió per part de les organitzacions empresarials del sector privat, essencialment governades per hòmens, a l’hora de contractar dones com a conseqüència de les greus dificultats a què estes s’enfronten a l’hora de conciliar la vida laboral i familiar, un rebuig que és immediat si es planteja la qüestió de la maternitat”.

La necessitat que l’ordenament jurídic laboral prenga mesures en contra de la discriminació, establint incentius i aplicant sancions perquè la dona aconseguisca integrar-se en el mercat laboral des d’una concepció d’igualtat, va ser un altre dels punts sobre els quals es va centrar la xarrada.

 

Deixa el teu comentari