LA UNIÓ demanarà a les Administracions un pla urgent d’arranjament d’infraestructures i camins agrícoles

De moment la gota freda no causa danys apreciables en els cultius

LA UNIÓ de Llauradors assenyala que caldrà esperar que concloga el temporal de gota freda per fer un balanç definitiu, encara que de moment no ha provocat danys significatius en els diferents cultius.

Els danys se centren en les infraestructures agràries. Hi ha molts camins destrossats pels quals no es pot transitar i accedir a les parcel·les, amb l’inconvenient també de no poder realitzar les activitats diàries en els camps o recol·lectar les collites. En aquest sentit, LA UNIÓ reclamarà un pla urgent d’arranjament d’infraestructures i camins agrícoles a les diferents administracions (ajuntaments, diputacions i Generalitat) per restablir la normalitat.

Cultius

En el cultiu d’hortalisses, sobretot els enciams, si es mantenen inundats els camps durant diversos dies podrien originar-se problemes i un clar deteriorament comercial.

En altres cultius -fonamentalment cítrics- també hi ha certa preocupació per la possible aparició d’asfíxia radicular amb la inundació dels camps i també davant la hipòtesi d’un possible augment important de temperatures després de les fortes pluges, ja que podria originar algun problema fitosanitari en forma de fongs.

No obstant això i en general les pluges serviran per estalviar regs, recarregar els aqüífers, netejar els arbres davant de possibles plagues i regenerar les pastures per a alimentació dels animals. De tota manera, cal estar pendent de les pluges en el transcurs dels propers dies.

Assegurances

LA UNIÓ informa que tenir una pòlissa contractada d’una assegurança agrària combinada garanteix les pèrdues a conseqüència de:
✔caigudes, arrossegaments, enterrament i enllotaments del bé assegurat
✔asfixia radicular, arrossegaments, descalçament o enterrament dels arbres
✔impossibilitat d’efectuar la recol·lecció durant el sinistre o en els 10 dies següents al mateix
✔ plagues i malalties que es manifesten en els 10 dies següents al sinistre no és factible realitzar els tractaments oportuns causa de la impossibilitat física d’entrar a la parcel·la.

Per això ha d’haver danys o senyals notòries del pas de les aigües a la infraestructura rural i/o hidràulica (camins, murs de contenció, bancals, marges, canals i sèquies) i danys o senyals evidents de enfangat i/o arrossegament de materials en l’entorn de la parcel·la sinistrada.

Deixa el teu comentari