UNITS EN DEFENSA DEL XÚQUER I L’ALBUFERA

 
UNITS EN DEFENSA DEL XÚQUER I L’ALBUFERA

Davant els escassos cabals que estan circulant tant pel Xúquer com, especialment, per l’Albufera, que posen en perill el seu estat, la Mesa pel Xúquer –de la que formen part ajuntaments, grups ecologistes, regants, sindicats agraris i representants de la societat civil- ha debatut aquesta situació en el dia de hui i ha arribat de manera unànime al acords que adjuntem.

La Mesa del Xúquer responsabilitza de la greu situació actual al Pla Hidrològic del Xúquer aprovat l’any passat, que no dona compliment a la Directiva Marc de l’Aigua al no garantir el bon estat d’aquests ecosistemes aquàtics. Aquest fet s’ha agreujat per la persistent sequera que afecta a la demarcació del Xúquer des de ja fa temps i que ha posat de manifest les deficiències del Pla, tan sols un any després de la seua aprovació.

CONCLUSIONS I PROPOSTES DE LA MESA PEL XÚQUER EN RELACIÓ AMB LA SITUACIÓ DEL XÚQUER I L’ALBUFERA

20161119_103906_hdr img_20161119_131301Davant els escassos cabals que estan circulant tant pel Xúquer com, especialment, per l’Albufera, exigim uns règims de cabals ecològics adequats i suficients per la conservació dels ecosistemes aquàtics. Així mateix, denunciem que els règims de cabals ambientals fixats en l’actual Pla Hidrològic de Conca són incomplets, inadequats i insuficients per contribuir a l’assoliment dels objectius de bon estat que constitueix la finalitat del pla, d’acord amb la Directiva Marc de l’Aigua.

– Denunciem que l’assignació de cabals consignada en l’actual Pla Hidrològic de Conca per al Parc Natural de l’Albufera és insuficient en quantitat i indefinida en termes de qualitat per evitar el deteriorament del llac i per revertir el seu mal estat. Cal incrementar les aportacions d’aigua neta (almenys a 250 hm3/any, dels quals una proporció significativa hauria de vindre directament dels rius Xúquer i Túria), establir i garantir el compliment de nivells màxims de concentració de nutrients (especialment P) que arriben al llac per revertir la situació d’hipereutrofització de les seues aigües així com per eliminar els abocaments incontrolats i arrossegaments que segueixen arribant a aquest.

– Davant la greu situació de l’Albufera demanem a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que envie una dotació de 18 hm3 del riu Xúquer amb caràcter d’urgència per garantir la inundació hivernal del Parc Natural de l’Albufera i evitar deterioraments addicionals als ecosistemes aquàtics i la biodiversitat.

– La gestió de les entrades i eixides del llac ha de fer-se amb transparència i amb participació dels distints sectors i administracions implicades en l’Albufera, d’acord amb unes normes que s’han d’elaborar de manera conjunta. Totes les parts interessades i administracions implicades hauran de poder fer un seguiment de l’aplicació d’eixes normes de gestió i avaluar la seua eficàcia i eficiència per garantir el manteniment i millora de l’Albufera.

– L’Albufera ha de tindre un règim de cabals, amb una distribució de periodicitat al menys mensual, per tal de garantir en tot moment que arriben els cabals que necessita el llac per a la seua sostenibilitat. Tot això ha d’estar integrat en el PRUG i les normes de Xarxa Natura 2000 del Parc Natural. És fonamental que totes les administracions i parts interessades en l’Albufera coneguen i participen tant en el procés de determinació dels cabals ambientals que necessita l’ecosistema en cada moment de l’any com en el seguiment del compliment de dits cabals. En la mesura que siga necessari, el compliment dels règims de cabals haurà de garantir-se amb aportacions directes d’aigua neta procedent del Xúquer.

– És urgent l’elaboració d’un Pla de Gestió de l’Aigua per a l’Albufera, en compliment d’allò que contempla la normativa del Pla Hidrològic de Conca, en el qual intervinguen i es coordinen totes les administracions implicades i totes les parts interessades.

– Davant la cíclica i persistent situació de sequera demanem a la Confederació Hidrogràfica que active la Comissió de la Sequera per tal d’adoptar les mesures necessàries per minimitzar els seues efectes i fer un seguiment efectiu, participat i transparent.

– Davant la reducció de recursos hídrics previstos en els diversos escenaris de canvi climàtic per a les properes dècades, és imprescindible l’aplicació d’una Estratègia Valenciana contra el Canvi Climàtic i l’elaboració participativa de una Llei contra el Canvi Climàtic.

Deixa el teu comentari