Urbanisme València posarà en marxa un procés de participació activa per a recollir les opinions dels veïns i veïnes de la Malva-rosa

La Regidoria de Desenvolupament i Renovació Urbana que dirigeix la Vicealcaldessa de València, Sandra Gómez, segueix avant amb el Pla Especial de la Malva-rosa, en el marc de l’estratègia dirigida a recuperació i regeneració urbana del conjunt dels Poblats Marítims, des de Natzaret fins a la Malva-rosa, passant pel Cabanyal-Canyamelar-Cap de França.

La Junta de Govern aprovarà dilluns vinent admetre a tràmit la documentació remesa per AUMSA, relativa al procediment d’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada corresponent al Pla Especial de la Malva-rosa acompanyada del Document Inicial Estratègic i Esborrany del Pla. Igualment, aprovarà sotmetre la documentació presentada, durant el termini de trenta dies hàbils des de la recepció de la sol·licitud d’informe, a consultes de les administracions competents així com a l’Associació de Veïns de la Malva-rosa, Amics de la Malva.

Així mateix, es donarà trasllat de l’acord a la Delegació de Participació Ciutadana i Acció Veïnal perquè pose en marxa un procés de participació activa entre els veïns i veïnes del barri, a fi de recollir les seues opinions i elaborar de manera conjunta el Pla Especial.

Sandra Gómez va anunciar al mes de març l’inici de la revisió del Pla General en este barri “amb la vista posada en la dotació de servicis públics o la solució a qüestions de convivència que preocupen als veïns i veïnes de la zona”. Tal com va explicar la vicealcaldessa, el Pla contempla “dotar dels equipaments públics al barri, en sintonia amb l’estratègia de ciutat 15 minuts amb la qual Urbanisme està abordant la revisió detalla del PGOU”.

Per a elaborar esta proposta de pla s’ha recollit informació a través del treball dels tècnics d’Urbanisme i d’enquestes en les quals s’ha recollit l’opinió dels veïns i veïnes. Ara es tornarà a sotmetre a participació pública perquè els veïns i veïnes opinen sobre les solucions que es plantegen des d’Urbanisme a les qüestions que els preocupen.

En este sentit, es recullen qüestions plantejades per l’Associació de Veïns com són un Pla per a les Casetes Rosa, la zona verda de Vicente la Roda, la millora de la qualitat urbana dels carrers actuals, l’adequació de solars per a ús d’aparcament o l’obertura de carrer junt Hospital Sant Joan.

Igualment, plantegen la conversió en zona de vianants de l’Avinguda Malva-rosa, la urbanització de la plaça Antonio Eiximeno o de la plaça Hugo Zárate, així com la remodelació de les places Simón Bolívar i Cronista Montablanc o l’ús i promoció de la Casa de Blasco Ibáñez. Una altra de les qüestions que han sorgit són la construcció d’un aparcament en Vicente la Roda, el carril bici pel barri, l’endreçament de l’arbratge i mobiliari urbà o la millora de la seguretat ciutadana.

En este procés també s’ha recollit una nova jerarquització del trànsit en la qual es diferencia el viari per a trànsit de l´entorn i connexió amb la ciutat, del trànsit intern del barri, de manera que es puguen generar dos eixos: l’eix longitudinal cívic de l’avinguda de la Malva-rosa que concentra la major activitat comercial del barri i l’eix transversal verd del Carrer Vicente la Roda, antic Camí de la Carrasca a la Mar, que es conforma com l’enllaç entre l’horta i la mar, concentrant en el seu recorregut les principals dotacions del barri.

Estos dos eixos permetrien la implantació d’una infraestructura verda que connectaria tots els espais lliures i equipaments del barri en una nova estructura de proximitat i renaturalització de l’espai amb la recuperació de sòl per al vianant i la possibilitat de plantació d’arbratge que incremente l’habitabilitat i el confort de l’espai públic.

Comenta la notícia