València crea un canal en línia per a gestors i agilitarà l’atenció als particulars

El regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, anuncia que es modificarà l’Ordenança de l’Impost de Plusvàlues per a agilitar l’atenció dels tècnics municipals

El regidor d’Hisenda, Borja Sanjuán, ha anunciat que l’Ajuntament de València modificarà l’Ordenança Reguladora de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlues) per a reservar l’atenció dels tècnics municipals a les persones físiques sobre les quals recau l’autoliquidació o als representants que no obtinguen cap benefici amb la gestió. Amb el canvi que s’introdueix en el text normatiu municipal, s’exclou de l’assistència presencial a les gestories, advocats i altres professionals del sector que obtenien un lucre econòmic per una gestió que presten de manera gratuïta els funcionaris municipals.

L’Ajuntament, paral·lelament, articularà un canal en línia perquè els professionals del sector puguen presentar les autoliquidacions de l’Impost de Plusvàlues dels seus clients de manera més àgil. “Introduirem una modificació en l’ordenança de l’Impost de Plusvàlues que reservarà l’atenció presencial que s’està donant en el propi ajuntament de manera gratuïta per a particulars que no tenen un representant o un gestor professional. D’esta manera, facilitem que els tècnics municipals puguen, de manera gratuïta, ajudar a realitzar estes gestions a les persones que no compten amb la possibilitat de tindre este tipus de gestors, i reservem exclusivament un canal en línia perquè els gestors professionals puguen realitzar els seus tràmits amb major agilitat”, ha explicat Sanjuán.

Canvis en el I’ICIO

El regidor d’Hisenda, a més, ha destacat que la Junta de Govern Local també aprovarà una modificació de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) per a bonificar les obres que desenvolupen les administracions públiques. “Aprovarem una modificació perquè el 95% dels impostos que tenen a veure amb la construcció dels servicis públics estiga exempt, afavorint que l’administració pública, en este cas sobretot la Generalitat, desplegue encara una millor xarxa sanitària pública, sociosanitària i educativa a la nostra ciutat”, ha destacat.

Ribera Televisió

RiberaTV naix l'any 1986 amb la idea de crear una televisió lliure i plural. En 2005 obté la llicència per la GV per a emetre en el marc legal de la TDT.

Deixa el teu comentari