València redueix el deute un 53%

“Allò que pareixia ingovernable econòmicament ho hem redreçat” segons ha destacat Joan Ribó

L’alcalde Joan Ribó ha avaluat aquest matí els comptes anuals de l’Ajuntament després de signar el tancament del pressupost del passat exercici. Cal destacar que 71’ 8 milions d’euros corresponen a l’execució d’inversions en la ciutat. A més, el romanent de tresoreria per a gastos generals de 2019 ascendeix a 57’ 7 milions d’euros, i s’aconsegueix un resultat pressupostari (drets reconeguts nets menys obligacions reconegudes netes) de 72’ 3 milions d’euros.

Aquestes xifres s’han vist reduïdes en un 53%, de manera que s’ha reduït durant aquest període un total de 414 milions d’euros de deute, i ara mateix, el deute suposa un 42% del pressupost municipal.

“Allò que pareixia ingovernable econòmicament ho hem redreçat” segons ha destacat Joan Ribó.

Comenta la notícia